Album Fin Frodesen (1909-1996)

Album Fin Frodesen (1909-1996)

Bilder (kronologisk) av Fin med familie, slekt, venner pg kolleger.

Tre:  

Treff 1 til 27 av 27    » Se galleri     » Lysbildefremvisning

   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Fin 1910 (ca)
Fin 1910 (ca)
Dette er det tidligste bildet vi har av Fin.
Legg merke til knappestøvlene... 
 
2
Fin 1915 (ca) med familiens (?) hund
Fin 1915 (ca) med familiens (?) hund
 
 
3
Fin 1920-tall til sjøs (sivil fartstid)
Fin 1920-tall til sjøs (sivil fartstid)
Bildet er trolig tatt ombord på "Sigdal" i løpet av 1928.
Fin andre rekke, til høyre, med sneip... 
 
4
Fin 1929 - kadett SKSK
Fin 1929 - kadett SKSK
Trolig tatt i forbindelse med opptak til Sjøkrigsskolens nederste avdeling, 1. oktober 1929.
En strunk ung mann. Uniformen var skreddersydd; legg merke til dolken på venstre side - standardutstyr! 
 
5
Fin 1930 ca - kadett hjemme på Tyholmen
Fin 1930 ca - kadett hjemme på Tyholmen
 
 
6
Fin 1930-tall - fartstid 1 (fenrik)
Fin 1930-tall - fartstid 1 (fenrik)
Fartstid i forbindelse med utdannelsen.
Trolig tatt ombord i "Olav Tryggvason", som ble brukt av SKSK som treningssskip på 30-tallet (for bl.a. kronprins Olav) 
 
7
Fin 1930-tall - fartstid 2
Fin 1930-tall - fartstid 2
Overoppsyn med menige mannskaper på Olav Tryggvason? 
 
8
Fin 1930-tall - fartstid 3
Fin 1930-tall - fartstid 3
Til rors 
 
9
Fin 1930-tall - happy days 2
Fin 1930-tall - happy days 2
 
 
10
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 1
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 1
Her er Fin blitt fenrik - ved opptak til SKSKs øverste avdeling, hvor de fire beste fra nederste avdeling slapp inn.
Gradssystemet ble for øvrig lagt om i 1930, men far brukte alltid den gamle betegnelsen "sekondløytnant" 
 
11
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 2
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 2
 
 
12
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 3
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 3
 
 
13
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 'happy days'
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen "happy days"
Trolig tatt i haven hjemme på Tyholmen i Arendal sommeren 1932 eller 1933.
Fin er blitt sekondløytnant (fenrik) ved opptak til SKSK Ø.avd. 
 
14
Fin 1930-tall - til sjøs (løytnant)
Fin 1930-tall - til sjøs (løytnant)
 
 
15
Fin 1940 ca (tatt under krigen?)
Fin 1940 ca (tatt under krigen?)
 
 
16
Fin 1940-tall - til sjøs (løytnant)
Fin 1940-tall - til sjøs (løytnant)
Et ubevoktet øyeblikk på akterdekket ("Draug"?)
Trolig tatt mellom 1940 og 1942. 
 
17
Fin 1944 - tokt i Middelhavet
Fin 1944 - tokt i Middelhavet
Landlov fra HMS "Teazer" 
 
18
Fin 1946 - på broen på KNM 'Andenes' ved Island (1)
Fin 1946 - på broen på KNM "Andenes" ved Island (1)
 
 
19
Fin 1946 - Skipssjef på oppsynsskipet KNM Andenes ved Island (2)
Fin 1946 - Skipssjef på oppsynsskipet KNM Andenes ved Island (2)
 
 
20
Fin 1950-tall - en sjelden gang i sivil
Fin 1950-tall - en sjelden gang i sivil
 
 
21
Fin 1951 (orlogskaptein)
Fin 1951 (orlogskaptein)
Fungerende marineattaché, Norske legasjon, London 
 
22
Fin 1953 Sjef Sjøforsvarets stabsskole (kommandørkaptein)
Fin 1953 Sjef Sjøforsvarets stabsskole (kommandørkaptein)
 
 
23
_NEKROLOG Fin Frodesen (1909-1996)
_NEKROLOG Fin Frodesen (1909-1996)
Aftenposten Morgen 17.04.1996
Forfatter: HANS K. SVENSHOLT, kontreadmiral, generalinspektør for Sjøforsvaret


"Kommandør Fin Frodesen er død nær 85 år gammel. Med hans bortgang er en av Marinens krigsveteraner med bred erfaring fra tjeneste i krig og fred gått bort.

Han begynte som kadett på Sjøkrigsskolen i 1929, og ble beskikket til sekondløytnant [fenrik] 1. oktober 1932.

Under den annen verdenskrig gjennomførte han en rekke kurs bl.a. ved Tactical School i Liverpool. I 1940 gjennomførte han Sjøforsvarets stabsskole og senere Forsvarets høgskole.

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 tjenestegjorde Frodesen som nestkommanderende på ubåten "B.5", og ble tatt til fange samme dag.

Han forlot Kristiansand S i motorsnekke 22. september 1941 og ankom Aberdeen tre dager senere.
Etter dette tjenestegjorde Frodesen i hovedsak ved Sjøforsvarets overkommando i London til krigsslutt, mai 1945, med unntak av to perioder med sjøtjeneste som sjef på jageren "Draug" og som skipsoffiser på den britiske jageren H.M.S. "Teazer".

Etter frigjøringen ble han beordret som sjef for sjøtransportavdelingen, Marinekommandoen i London.

Ved hjemkomst til Norge ble han beordret som sjef på korvetten "Andenes" fra 1. juli 1946 og som stasjonssjef ved Sjøforsvarskommando Vestlandet fra november samme år.

Frodesen fikk en ny utenlandsperiode i tiden 1949 til 1952 som assisterende marineattaché i London og det siste året som fungerende marineattaché.

Etter utenlandsperioden ble han sjef for Sjøforsvarets stabsskole.

I perioden 1955 til 1957 ble han beordret til spesialoppdrag ved Marinens overkommando, admiralstaben.

Fra 1958 og frem til 1960 var Frodesen verftssjef ved Marinekommando Sørlandet. Det siste året i nevnte periode var han også midlertidig sjef for forsyningsavdelingen.

I 1960 ble han etter søknad beordret som sjef for planavdelingen i forsyningsstaben ved Marinens overkommando.

I 1962 ble Fin Frodesen utnevnt til kommandør og beordret som sjef ved Sjømilitære korps i Horten. Denne stillingen hadde han helt frem til han gikk av med pensjon 1. mai 1974.

På bakgrunn av hans faglige dyktighet og tjenesteerfaring ble han benyttet som forbindelsesoffiser ved en rekke flåtebesøk. I tillegg var han medlem i Opprykksrådet for yrkesoffiserer i perioden 1966 til 1969.

For sin krigsinnsats ble han dekorert med
- Deltagermedaljen,
- Haakon VII 70 års medalje,
- Britisk Royal Victorian Order 4.th class,
- Kommandørkorset av den Kungliga Svenska Svärdorden,
- 1939-1945 Star,
- Atlantic Star,
- Italy Star og
- Defence Medal.

Kommandør Fin Frodesen var en meget lojal, pliktoppfyllende og initiativrik offiser. Vi minnes ham med ærbødighet og takknemlighet."

[teksten er kopiert i sin helhet fra Aftenpostens nekrolog]
 
 
24
Fin 1955 - Liaisonoffiser Elisabeth II's besøk i Norge
Fin 1955 - Liaisonoffiser Elisabeth II's besøk i Norge
Var oppnevnt som forbindelses[liaison]offiser ved dronning Elisabeth IIs besøk i Norge 
 
25
Fin 1959 - 17. mai på Kr.sand torv
Fin 1959 - 17. mai på Kr.sand torv
Verftssjef, Marvika, Kristiansand S 
 
26
Fin 1960-tall - tilbake på gamle tomter, nå som øverste sjef
Fin 1960-tall - tilbake på gamle tomter, nå som øverste sjef
Sjef for Sjømilitære korps, Karljohansvern, Horten - omvisning med gjestende "dignitaries" 
 
27
Fin 1984 - MORFAR i sitt ess
Fin 1984 - MORFAR i sitt ess
 
 


Linket til F1 FIN FRODESEN, g Lind + Haraldsdottir


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Kari Frodesen.