Velkommen til slektsbasen Frodesen&Sånn

Denne slektsbasen omfatter min mors- og farsslekt - henholdsvis på Island og i Norge. Bildet til høyre viser familiens bildegalleri med den islandske slekten til venstre og den norske til høyre, i hhv 5 og 4 generasjoner.

Hovedfokus i arbeidet med basen ligger på den norske slekten som har utgangspunkt i Kongsberg. Her har Frodesen vært i bruk som familienavn helt tilbake til 16-/1700-tallet (se informasjon om opphav nedenfor). Så langt inneholder den norske delen av basen ca 800 personer, noen av dem med til dels ganske detaljert informasjon.

På Island er personer og slektsforhold grundig dokumentert - og derved litt mindre spennende å forske i. Her er det flere slekter; en av de sentrale er mors farsslekt, Veðramótsættin, som stammer fra gården Veðramót nordvest på Island, i tillegg har vi aner fra flere andre til dels store gårder fra det samme området (se lenke til kart i menyen øverst). Basen inneholder ca 800 personer fra den islandske siden.

NB! For- og etternavn på islandske personer er registrert samlet i fornavn-feltet. Man får altså ingen treff ved søk i etternavn-feltet.

SØKETIPS - For alle deler av basen gjelder følgende:

- Personer i direkte linje er oppført med STORE BOKSTAVER.

- Det er lagt inn prefix som angir generasjonsledd. Bokstav i prefix angir forskjellige slektsgrener.

- En stjerne (*) foran navnet angir at personen døde som barn.

.

Ta kontakt

email imageHar du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.

Frodesen-slektens opphav

Man skulle tro det fantes mange Frodesen-slekter; Frodesen ser ut som ett av mange vanlige norske "-sen"-navn. Det viser seg imidlertid at det bare finnes to slekter: en med røtter i Hurum (med etterkommere hovedsakelig i Drammens-distriktet), og en annen - min fars slekt - med røtter i Kongsberg (med etterkommere på Østlandet i hhv Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder). Begge slekter har røtter tilbake til 1600-tallet. Vi har foreløpig ikke funnet noen felles aner.

Pr 2022 viser oppslag i SSBs navnebase at bare 42 personer bruker Frodesen som etternavn eller mellomnavn. Tilsvarende gir søk i Digitalarkivet svært få treff på Frodesen i forhold til etternavn som Andersen, Jensen, Kristiansen, Pedersen etc.

"Vår" Kongsberg-slekt var i utgangspunktet knyttet til sølvgruvene, men en del etterkommere flyttet ut etter at gruvedriften ble nedlagt i 1805. Vi har foreløpig kartlagt ca 800 personer i slekten - inkludert en del inngiftede slekter (se oversikt i "navneskyen" nederst på denne siden).

Den første Frodesen vi har sikker informasjon om er Hans Froddersen (f. ca 1685) som giftet seg på Kongsberg i 1711. Vi vet foreløpig ikke sikkert hvor han kom fra, men vi har noen hypoteser...

Hans' etterkommere bruker (varianter av) Frodesen som familienavn i tillegg til patronym i flere generasjoner - trolig fordi gruveselskapet trengte å skille på de mange "Hans Hansen" o.l. som arbeidet i gruvene.

Når Sølvgruven legges ned i 1805 videreføres Frodesen som familienavn av Hans' oldebarn Søren Larsen Frorsen (f. 1789) som flytter fra Kongsberg og etter hvert blir byborger i Kragerø. På Kongsberg går øvrige etterkommere i stor grad over til å bruke patronymer etter 1800, noe som gjør det vanskeligere å følge sporene etter slektninger.

Med ett unntak vi vet om, holder våre aner seg på Østlandet. Unntaket er en Hans Frodesen (f. 1848) som trekker vestover og slår seg ned i Hardanger hvor han tar navnet Instanes. Her finnes det fortsatt etterkommere.


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Kari Frodesen.