F1 FIN FRODESEN, g Lind + Haraldsdottir

F1 FIN FRODESEN, g Lind + Haraldsdottir

Mann 1909 - 1996  (86 år)

Personlig informasjon    |    Media    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn FIN FRODESEN  [1
  Prefiks F1 
  Suffiks g Lind + Haraldsdottir 
  Fødsel 28 Apr 1909  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  FIN Frodesen - Barndom og skolegang 1909-1935
  FIN Frodesen - Barndom og skolegang 1909-1935
  Fin 1910 (ca)
  Fin 1910 (ca)
  Dette er det tidligste bildet vi har av Fin.
  Legg merke til knappestøvlene...
  FIN Frodesen - Kronologi 1930-1975
  FIN Frodesen - Kronologi 1930-1975
  Dåp 14 Jun 1909  Flekkefjord (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  • Den Evangelisk-lutherske Frikirke
  • Det er uklart hvorfor Fin ble døpt i Flekkefjord, og ikke i Arendal.
   Frikirkemenigheten i Arendal ble stiftet i 1877, og kirkebygget på toppen av Bendixklev ble reist to år senere.
   Kilde: http://www.arendal-frikirke.no/
  Fin Frodesen - Dåpsattest 1909 ny
  Fin Frodesen - Dåpsattest 1909 ny
  Kjønn Mann 
  Bolig Fra 1910 til 1929  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Bor hjemme hos foreldrene i Arendal - på flere adresser (se familieinfo Alfred/Nandis for detaljer):
  - 1910-????: Blødekjærgade [matr.152]
  - (1916-1918): USA, Perth Amboy, NJ
  - 1918-1919: Tromø kreds, [adresse???]
  - 1919-1926: Havstad kreds [matr.129], [adresse???]
  - 1926-1929: Tyholmen, [adresse???] 
  Fin 1915 (ca) med familiens (?) hund
  Fin 1915 (ca) med familiens (?) hund
  Motland-søstrene ca 1920 med Fin
  Motland-søstrene ca 1920 med Fin
  Nandis (46), til venstre, med Fin (12); Olga (37) og Agnes (38) til høyre. I denne tiden så voksne damer ut som voksne damer (!)
  Emigrasjon Okt 1916  [3, 4
  Til USA, sammen med moren, for å besøke far, Alfred (se familieinfo Alfred/Nandis for detaljer) 
  _Fartøy - 'M/S Bergensfjord' (Norske Amerikalinje 1913-1947)
  _Fartøy - "M/S Bergensfjord" (Norske Amerikalinje 1913-1947)
  Nandis og Fin reiste i 1916 med Bergensfjord da de skulle til USA for å besøke faren, Alfred
  Hendelse 1917  Perth Amboy (New Jersey) USA Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Fin ble vaksinert mens familien bodde i USA - trolig mot polio. 
  Fin Frodesen - Vaksinasjonsattest 1917
  Fin Frodesen - Vaksinasjonsattest 1917
  Attesten fra legen, dr. John L. Lund (norsk?) spesifiserer ikke hvilken type vaksine dette gjelder, men i denne perioden hadde New Jersey et alvorlig utbrudd av polio (start i 1916), så det er sannsynlig at det er en poliovaksine.
  Utdannelse Fra 1924 til 1926  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Middelskole [tilsvarer senere realskole; nå ungdomsskole] 
  Konfirmasjon 7 Des 1924  Barbu kirke, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  Se også liste i Vestlandske tidende 5. desember
  https://www.nb.no/items/1d7781f5f43f0ad6c98623c7fb95e5ff?page=1&searchText=frodesen 
  • Adresse: Havstad 129

   Kristendomskunnskaper: "Tf " (Tilfedsstillende)
   [Kameraten, Bjarne Svenningsen (Havstad 32) fikk "Ng Tf" (Nogså Tilfredsstillende)

  Yrke Fra 1926 til 1929  [2
  • Vi har lite konkret informasjon om Fins yrkeskarriere, men mye kan leses ut av Folke Hauger Johannessens erindringsbok "Gå på eller gå under". Han er omtrent samtidig med Fin - uteksaminert fra Sjøkrigsskolen fem år senere.
   Spesielt relevant er beskrivelsene i de første kapitlene om fartstid og årene på Sjøkrigsskolen i Horten.
   Johannessens var omgangsvenner av Fin og Dora etter krigen.
   Kilde:
   https://www.nb.no/items/b651cc3975da9cb0c1492eecc39cd134

  • Fartstid:
   - '26-'27: D/S "Kristianiafjord" [Den Norske Amerikalinje A/S]
   - '27-'28: D/S "Lövaas" [Agdesidens Rederi A/S, (Arnt J. Mørland) Arendal]
   - '28-'29: S/S "Sigdal" (utenriksfart) [A/S Ambra (Alf Mohn), Christiania]

  • Et av opptakskravene til Sjøkrigsskolen var 18 måneder i utenriksfart.
   Kilde: http://snl.no/.nbl_biografi/Folke_Hauger_Johannessen/utdypning

  Fin Frodesen - Sjøfartsbok (1) - utenriks fartstid 1928-29
  Fin Frodesen - Sjøfartsbok (1) - utenriks fartstid 1928-29
  Fin 1920-tall til sjøs (sivil fartstid)
  Fin 1920-tall til sjøs (sivil fartstid)
  Bildet er trolig tatt ombord på "Sigdal" i løpet av 1928.
  Fin andre rekke, til høyre, med sneip...
  Fin Frodesen - Pass for utenlandsfart 1928
  Fin Frodesen - Pass for utenlandsfart 1928
  Utdannelse Fra 1929 til 1934  Karljohansvern [KJV], Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7, 8
  Gjennomførte Sjøkrigsskolen (SKSK) *) på Karljohansvern:
  - 1929-1932: SKSK nederste avdeling
  - 1932-1934: SKSK øverste avdeling 
  • *) Frem til 1935 omfattet sjøkrigsskoleutdannelsen alle bransjefag. Fra 1935/36 ble utdanningen bransjedelt.
   Offiserer utdannet etter "gammel modell" så på seg selv som de egentlige sjøoffiserene; senere kull ble ofte omtalt som "bransjeoffiserer".
   Fins kull var det nest siste som var uteksaminert etter den gamle modellen.
  • Etter fullført Sjøkrigsskole ble Fin forfremmet til løytnant, sammen med de tre øvrige uteksaminerte: Roald Juel Thommessen, Andreas Kielland Anderssen [senere Kielland Rygg] og Kaare Strand Kjos.
  Fin Frodesen - Sjøfartsbok (2) - orlogstjeneste 1929-32
  Fin Frodesen - Sjøfartsbok (2) - orlogstjeneste 1929-32
  Fin 1929 - kadett SKSK
  Fin 1929 - kadett SKSK
  Trolig tatt i forbindelse med opptak til Sjøkrigsskolens nederste avdeling, 1. oktober 1929.
  En strunk ung mann. Uniformen var skreddersydd; legg merke til dolken på venstre side - standardutstyr!
  Fin 1930 ca - kadett hjemme på Tyholmen
  Fin 1930 ca - kadett hjemme på Tyholmen
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 'happy days'
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen "happy days"
  Trolig tatt i haven hjemme på Tyholmen i Arendal sommeren 1932 eller 1933.
  Fin er blitt sekondløytnant (fenrik) ved opptak til SKSK Ø.avd.
  _Fartøy - HNoMS 'Olav Tryggvason'
  _Fartøy - HNoMS "Olav Tryggvason"
  "Somewhere in the 1934-1940 time span, from the minelayer's launch until her capture and rebuilding by the Germans."
  Fin 1930-tall - fartstid 2
  Fin 1930-tall - fartstid 2
  Overoppsyn med menige mannskaper på Olav Tryggvason?
  Fin 1930-tall - fartstid 1 (fenrik)
  Fin 1930-tall - fartstid 1 (fenrik)
  Fartstid i forbindelse med utdannelsen.
  Trolig tatt ombord i "Olav Tryggvason", som ble brukt av SKSK som treningssskip på 30-tallet (for bl.a. kronprins Olav)
  Fin 1930-tall - fartstid 3
  Fin 1930-tall - fartstid 3
  Til rors
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 1
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 1
  Her er Fin blitt fenrik - ved opptak til SKSKs øverste avdeling, hvor de fire beste fra nederste avdeling slapp inn.
  Gradssystemet ble for øvrig lagt om i 1930, men far brukte alltid den gamle betegnelsen "sekondløytnant"
  Graduering Fra 1929 til 1974  [8
  - 1929 (1. okt.): Tatt opp som "Kadett av 1. kol" ved SKSK, nederste avd.
  - 1932: Sekondløytnant [fenrik] ved opptak til SKSK, øverste avd. *)
  - 1935: Løytnant etter fullført Sjøkrigsskole (1. jan)
  - 1942: Kapteinløytnant (1. aug)
  - 1948: Orlogskaptein
  - 1954: Kommandørkaptein
  - 1962: Kommandør
  - 1974: "Avskjed i nåde" ved oppnådd aldersgrense (1. mai) 
  • *) "Beskikkelses-dokumentet" er undertegnet av daværende forsvarsminister, Vidkun Quisling.
  Bolig Fra 1929 til 1934  Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Amalie Jessens hus [senere Sanitetshuset], Storgaten 43.
  Kadetter på Sjøkrigsskolen, bl.a. Folke Johannessen, losjerte hos henne (se bildetekst nedenfor).
  Svært trolig at også Fin bodde her. 
  Amalie Jessen 'slik de fleste i Horten husker henne'
  Amalie Jessen "slik de fleste i Horten husker henne"
  "Streng er også et ord som faller lett i pennen når hennes virke i Storgaten 43 skal beskrives.
  Den eiendom som idag er Sanitetsforeningens Hus var jo meget større i Amalie Jessens tid. Den store haven ble skilt fra da ESSO-stasjonen fikk bygge.
  Denne haven dyrket fru Jessen med stor flid. Hun avlet poteter og grønnsaker til eget bruk når hun hadde kadetter og teknikere i pensjon.
  Kadetter som siden ble noen av Sjøforsvarets fremste offiserer (med viseadmiral Folke Hauger Johannessen i spissen) og flere av Sjøkrigsskolens lærere (med dosent Glimme i spissen) losjerte hos henne."
  Kilde: Borreminner 1998_99/ "Amalie Jessen" (av Hans-Christian Oset)
  http://borreminne.hive.no/aargangene/1998_99/21-amaliejessen.htm
  Horten - Storgaten med Torget (og kadett)
  Horten - Storgaten med Torget (og kadett)
  Det oppgis ikke hvem personen på bildet er, men dette ser ut som en kadett fra Sjøkrigsskolen, og det kan jo være Fin...
  Horten - Storgaten 43 (Horten) Sanitetshuset
  Horten - Storgaten 43 (Horten) Sanitetshuset
  Her er det mulig (sannsynlig?) at Fin Frodesen bodde i løpet av sin tid på Sjøkrigsskolen.
  Sentrum skole (folkeskole) i bakgrunnen, ble bygget i 1923.
  Utdannelse 1932  Sjøkrigsskolen, Horten Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Utnevnt til "sekondløytnant" (fenrik) og tatt opp som elev av Sjøkrigsskolens øverste avdeling. 
  • Kullet besto av følgende kadetter:
   1. Roald Juel Thommesen
   2. Finn Frodesen
   3. Andreas Kielland Andersen (senere Rygh)
   4. Kaare Strand Kjos
   5. Magne Braadland
   6. Erik Lie
   7. Sigurd Odd Nilssen
   8. Gustav Harder Mathisen
   9. Reidar Hauge Christensen

   De fire første ble tatt opp som elever av Sjøkrigsskolens øverste avdeling.

  • Kilde:
   Gjengangeren, torsdag 29. september 1932 (s. 2)
   https://www.nb.no/items/5624125e5b02dee7bbd0e2a61208ee5a?page=1&searchText=%22finn%20Frodesen%22

  Yrke Fra 1935 til 1940  [7, 8
  - Tjeneste på undervannsbåt fra 1. okt 1935
  - Aspirant i Admiralstaben fra 1. okt. 1935 
  Fin 1930-tall - happy days 2
  Fin 1930-tall - happy days 2
  Fin 1930-tall - ubåttjeneste
  Fin 1930-tall - ubåttjeneste
  Fin 1930-tall - til sjøs (løytnant)
  Fin 1930-tall - til sjøs (løytnant)
  Bolig Fra 1935 til 1940  Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Fins notater viser at han bodde i Horten etter endt Sjøkrigsskole (1934), men også flere andre steder i kortere perioder:
  - okt'36-apr'37: Finnmark
  - okt'38-apr'39: Oslo
  - mai'39-jun'40: Nøtterø, Vestfold

  Han oppgir ingen forklaring på flyttingene, men de har trolig sammenheng med beordringer i perioden.

  Fin og Freddy giftet seg i 1935.

   
  • Adressebok for Oslo 1939 (data fra telling året før):
   "Frodesen, F, løitnant i marinen, Nordstrand." (s. 487)

   Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1939-1939, oppb: Riksarkivet.
   Merknader: 61. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet
   Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49271/507/
  Bolig 1935  Torvgaten 32, Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Oppført som boligadresse ved vielsen til Freddy 23. november. 
  Utdannelse 1940  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Forsvarets stabsskole [videreutdanning] 
  Hendelse 9 Apr 1940  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7, 8
  "Tatt til fange av tyskerne 9. april"

  Fin var nestkommanderende på undervannsbåt "B.5" som var forlagt til Kristiansand for å delta i forsvaret av byen.
  Skipssjef var NN

  Jeg finner flere kilder som forteller litt forskjellige versjoner av det som skjedde på Kristiansand havn 9. april:

   
  • 1)
   Kilde: https://agderkultur.no/pages/sjofart/marinehistorien/marinehistorien.html (kronologisk oversikt)

   [...]
   "Norsk undervannsbåt B 5" [rull ned i teksten]

   - De to norske undervannsbåtene B 2 og B 5 var detasjert til å delta i forsvaret av Kristiansand. Kort etter dykking måtte B 2 gå til kai ved Fiskå verk for å reparere kompasset og en dieselmotor.
   Mens dette foregikk kom den tyske angrepsstyrken inn på havnen. B 5 dykket opp for å finne ut hva som skjedde og gikk til kai ved Falconbridge Nikkelverk.
   Begge undervannsbåter var passive tilskuer til at den tyske flåtestyrke seilte inn på havnen mens kanonbatteriene på Odderøya som hadde avvist tre tidliger anfall, på grunn av en mis[s]forståelse ikke løsnet skudd.

   Kilder / Referanser:
   Bok nr 32 og 33 og rapport fra sjefen for Sjøforsvarskommando Sør til Sjefen for Sjøforsvaret datert 8. februar 1947.
   (en kopi ligger på Statsarkivet i Kristiansand.
   Arkivansatt Nilsen kjenner til oberstløytnant Karl Hautscild Fredriksens "private" arkiv i 18 bokser (esker).
   I nr 12 ligger skriv m.m. som omhandler angrepet på Kristiansand 9. april 1940."

  • 2)
   Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/B-klasse_undervannsb%C3%A5t

   [...]
   "B-2 fra 1924] og B-5 [fra1929] gikk ut fra Kristiansand i grålysningen 9. april 1940 da tyske fartøyer trengte forbi Odderøya. De ble oppdaget av fiendtlige fly og beskutt.
   De to undervannsbåtene dykket, og la seg på bunnen i flere timer. Senere dykket de opp igjen, og gikk så inn til Fiskå verk. Der ble båtene liggende, og den tyske marinen overtok dem 11. april."

  • 3)
   Se også innlegg fra Jan Sigvart Andersen på FB 9. april 2013:
   "Norsk ubåt på byfjorden-overga seg etter få timer 9. april 1940."

   Kommentar fra Arne Olsen:
   Det lå flere norske marinefartøyer i Kristiansand 9. april 1940 men gjorde de noe som helst?
   "Etter at festningen (Odderøya) hadde overgitt seg, ga kommandør Wigers ordre om at Marinens fartøyer skulle nedlegge våpnene. Kampen ble avblåst. De 4 norske krigsfartøyene - 2 jagere og 2 ubåter - deltok i skyting mot flyene, men IKKE mot de tyske fartøyene.
   Kilde : Hærens artilleri i Kristiansandsområdet, side 183."

   "Det var den tyske viseadmiral Schenk som hadde ansvar for angrepet på Kristiansand og ellers vidt omkring, og hans dattersønn bor nå i Kristiansand, og han er en venn av meg.
   Generalmajor Einar Liljedal ble stilt for krigsrett og ble av Agder militære lagmannsrett dømt til 60 dagers vaktarrest i 1946."

   Kilde: FB/Bilder av Kristiansand i gamle dage
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300683736728771&set=o.290469664317275&type=1&theater

  • I tillegg har Fin fortalt sin versjon av historien i et intervju <.........> Kommer her senere...

  • Også tyskerne har beskrevet okkupasjonen av Kristiansand 9. april:

   "Tysk-norsk blikk på 9. april 1940"
   (Av kontreadmiral Otto Schenk; norsk oversettelse: Olav Ulltveit-Moe)
   https://arkivet.no/tysk-norsk-blikk-p%C3%A5-9-april-1940

  • Forsvarets egen omtale av B5 her:
   http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Fartoeysbasen/B5

  _Ubåten B5 - ref Kristiansand 9. april 1940
  _Ubåten B5 - ref Kristiansand 9. april 1940
  Yrke Fra 30 Jun 1940  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [8, 9, 10, 11
  "Innkaldt av Administrasjonsrådet til tjeneste i Forsyningsdepartementets bensinkontor fra 30. jun 1940" 
  • "Forsyningsdepartementet ble opprettet ved kgl.res. 22.9.1939. Krigsutbruddet var den direkte foranledningen til opprettelsen av det midlertidige departementet som skulle tre i virksomhet fra 1.10.1939 og lede nødvendige tiltak for å trygge og ordne landets forsyning med viktige varer. [...]
   Direktoratet for industriforsyning hadde ved etableringen bare ett kontor, Bensinkontoret. Dette kontoret ble utbygd til en egen avdeling i direktoratet og gikk fra 5.2.1942 over til å bli eget direktorat, Kommunikasjonsdirektoratet, direkte underlagt statsråden. [...]"

  • Administrasjonsrådets rasjoneringsbestemmelser: Bensin til bare absolutt nødvendig nyttekjøring. Nye skjerpede bestemmelser.
   [Her: som kunngjøring i Innherreds Folkeblad 04.06.1940]
   "Administrasjonsrådet har for de besatte områder bestemt at bl.a. følgende tilføyelser og endringer i rasjoneringsbestemmelsene gjelder fra og med 30. mai 1940:
   - Bensinutvalget kan under hensyntagen til samfunnsviktige transporter helt nekte bensin til enkelte forbrukere, eller tildele det kvantum bensin det finner passende, dog ikke over 400 liter bensin pr. motorkjøretøy.
   - Når bensinutvalget har avgjort hvor mye bensin eller olje det skal fordeles en forbruker, utesteder politiet eller lensmannen bensin -og oljekort. Søknader om kjøring med personbiler, motorsykler, og motorbåter skal sendes gjennom politiet eller lensmannen til bensinkontoret til avgjørelse. Et slikt bensinkort er gyldig for kjøp av bensin i alle distrikter i de besatte områder.
   - Det er forbudt, også for egen bensin, å kjøre bil, motorsykkel eller motorbåt uten særskilt kjøretillatelse fra politiet (gule eller røde kort) eller bensinkortet. Dette gjelder også politiets biler, biler som kjører for Røde Kors, det sivile luftvern, hjelpekomiteer m.v. Det er strengt forbudt å kjøre med Røde Kors merke uten spesiell tillatelse fra organisasjon Norges Røde Kors.
   - Kjøretillatelse eldre enn fra 29. april i år gjelder ikke. Dette blir kontrollert av politiet,
   ikke minst søn- og helligdager. Detaljombringelse av pakker må ikke utføres med motorkjøretøy. Kjøring med varemotorsykkel kan bare tillates for en grossleveranse av livsviktige varer som
   levnetsmidler, medisin og lignende Under all kjøring må kjøretøyets lasteevne mest mulig utnyttes, sjøl om leveransene dermed kan bli forsinket. På grunn av knappe bensinbeholdninger må bruk av bensin innskrenkes til absolutt nødvendig nyttelast.
   Det er straffbart å overtre disse bestemmelser."
  Bolig Fra Jul 1940 til Okt 1940  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Bolig Fra Nov 1940 til Sep 1941  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Hendelse Sep 1941  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [8, 12
  Overfart Kristiansand-Aberdeen 
  • "Departed Kristiansand on Sept. 21-1941 with 5 people, going westwards along the coast, then heading out to sea near Lista, where they had to land one of the passengers who had suddenly taken ill. The others arrived Aberdeen on Sept. 25 after a difficult voyage.
   The remaining 4 were:
   Finn Frodesen (Lieutenant), Thorleiv Moe, Finn Narvesen and Hans Syvertsen."
   Kilde: Misc. unnamed boats escaping from Norway - WW II
   http://www.warsailors.com/shetlandbus/other.html

  • Overfart Kristiansand-Aberdeen (22-25 Sep) i motorsnekken "Charles Alfred Clifford" med Hans Malvin Syvertsen, Thorleiv Moe (begge politikonstabler) og Finn Narvesen (styrmann og radiotelegrafist).
   En femte deltaker (NN) ble akutt syk og måtte settes i land før overfarten."
   Kilde: Intervju med Fin Frodesen, Norsk tidsskrift for sjøvesen Årg. 99, nr 2 (1984)
   https://depotbiblioteket.no/cgi-bin/m2?tnr=1493314

  • Overfarten er omtalt i en tilleggskilde (hvor Fin knapt er omtalt):
   "Motstandsbevegelsn på Agder 1940-1945"

   http://www.nb.no/nbsok/nb/9083ec53e61ab7ca94761e4650928f13?index=8#19

  • Kilde:
   Bøker
   Englandsfarten. 2 : Søkelys mot Bergen
   - tilgang for norske IP-adresser
   Forfatter: Ulstein, Ragnar
   Publisert:
   Oslo : Samlaget, 1979
   Språk: Norsk (Bokmål)

   http://www.nb.no/nbsok/nb/7245640c97a0ef8391129648d5812e48?index=53#175

  Fin 1941 - Naval ID card utstedt ved ankomst til London
  Fin 1941 - Naval ID card utstedt ved ankomst til London
  Yrke Okt 1941  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Forsvarets/Sjøforsvarets overkommando, London:
  Løytnant i Admiralstaben fra 1. okt 1941. Tjenestegjorde i Sjøforsvarets overkommando fra samme dag.
   
  Yrke Fra Okt 1941 til Mar 1942  [8
  Sjef for jageren "Draug" fra 29. okt 1941 til 31. mar 1942
  Kilde: Norges sjøkrig 1940-1945, Volum 6,Utgave 1 
  • *) Re. "Draug" [1908]:
   "Wartime C.O.s:
   - 8 April 1940 - 3 November 1941: Captain T. Horve
   - 3 November 1941 - 21 March 1942: Lieutenant Frodesen
   - 21 March 1942 - 13 April 1942: Lieutenant H. Øi
   From April 1942 until her decommissioning 5 February 1943, Draug was used as a depot ship in Port Edgar for personnel of the Royal Norwegian Navy.
   [...]
   After the initial invasion scare had passed, the Draug spent most of her time up until April 1942 escorting coastal convoys off the coast of Southern England. [...]
   In addition to her coastal duties, Draug also carried out more unconventional operations, such as towing Norwegian motor torpedo boats to and from the coast of southern Norway.
   This greatly increased the range of the small MTBs, thus allowing them to carry out attacks on German-controlled convoys in the occupied homeland."
   [Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/HNoMS_Draug_(1908)]

   "I mai 1940 ble [Sjur] Østervold utnevnt til sjef på «Draug» og beordret til tjeneste ved Portsmouth. [...]
   Østervold gjorde seg i 1941 bemerket som opphavsmannen til planen om å benytte «Draug» til å slepe nybygde norske motortorpedobåter over Nordsjøen til Norge for at de der kunne operere i skjul.[7]
   I oktober 1941 ble han gitt ansvar for gjennomføringen av Operation Barefoot, det første forsøket på en slik operasjon. Draug slepte «MTB 56», der Per E. Danielsen hadde kommandoen, over til Norge.
   Der gikk den i skjul i Korsfjorden, før den senket tankbåten MT «Borgny», som var lastet med flybensin. Dette var det første angrepet med MTB på Norskekysten.
   Den vellykkede operasjonen vakte oppsikt og interesse for hva MTB-våpenet kunne utrette. Østvold ble, sammen med andre involverte, tildelt både norsk og britisk krigsutmerkelse for operasjonen."
   [Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Sjur_%C3%98stervold]

  Fin 1940-tall - til sjøs (løytnant)
  Fin 1940-tall - til sjøs (løytnant)
  Et ubevoktet øyeblikk på akterdekket ("Draug"?)
  Trolig tatt mellom 1940 og 1942.
  KNM Draug (destroyer)
  KNM Draug (destroyer)
  "In exile in the United Kingdom [1940-43] Draug served as a guard ship, convoy escort, MTB mother ship and depot ship." [Kilde: Wikipedia]
  Fin 1940 ca (tatt under krigen?)
  Fin 1940 ca (tatt under krigen?)
  Bolig Fra Okt 1941 til 1945  Bromley, London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [13, 14
  102 Hayes lane


  Vis større kart 
  • Oppført i telefonkatalogen 1945 (London Surnames A - K, s. 769) under "exchange HUR4way":
   Frodesen, Lt Cmndr F,
   102 Hayes lane Bromley,
   HURstway 2873
  • I Fins almanakk fra 1945 finnes denne innførselen på 16. juni:
   "Give notice 102 Hayes Lane"
  Yrke Fra 1942 til 1943  Kensington Palace Garden, London Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Underviste i sjøtaktikk ved Krigsskolen i London.
   
  Yrke Fra Mar 1942 til Jun 1946  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7, 8, 15
  Forsvarets/Sjøforsvarets overkommando, London:
  - Tilbeordret Forsvarets overkommando 25 mar 1942
  - Utnevnt til kapteinløytnant 1. aug 1942
  - Tilbeordnet Sjøforsvarets overkommando 1 mar 1943
  - Tjenestegjorde på britisk jager, H.M.S. "Teazer" i Middelhavet fra februar til august 1944
  - Tjenestegjorde i Sjøforsvarets overkommando fra august 1944 til mai 1945
  - Sjef for Sjøtransportavdelingen [nyetablert], Marinekommando London inntil 6. juni 1946
  - Midlertidig orlogskaptein fra 1. des 1945 til 1. jul 1946 
  Fin 1944 - tokt i Middelhavet
  Fin 1944 - tokt i Middelhavet
  Landlov fra HMS "Teazer"
  Fin Frodesen - Rulledata pr 9. januar 1948
  Fin Frodesen - Rulledata pr 9. januar 1948
  _'Oppbyggingen av en ny Marine i Storbritannia' [1939-45]
  _"Oppbyggingen av en ny Marine i Storbritannia" [1939-45]
  "Admiral Danielsen fulgte utviklingen i Sjøforsvaret bl.a. gjennom sjøtjeneste under de krevende nøytralitetsoppgavene som ble lagt på Marinen i første verdenskrig og som avdelingssjef i admiralstaben ved krigsutbruddet i 1939 og det tyske angrepet 9. april 1940. I London var han nøkkelpersonen i oppbyggingen av en ny norsk marine som kom til å utgjøre et viktig element i de alliertes sjøstridskrefter.

  Mannskapsstyrken vokste fra omkring 500 i juni 1940 til omlag 7400 ved krigens slutt. Antall orlogsskip ble i samme tidsrom øket fra 13 til 52 effektive kampfartøyer. Mannskapstapene i krigsårene var omlag 1000.

  Forsvarsminister J. Chr. Hauge aksepterte ikke admiral Danielsens kritikk av Hauges nedprioritering av Marinen, da Norge gikk med i NATO. Konflikten dem imellom endte med at admiral Danielsen ble frabeordret sin stilling. I ettertid er det dokumentert at Danielsens hadde rett. For å skjule dette, holdt Hauge tilbake for Stortinget opplysninger av meget stor betydning for Marinens status og oppgaver innenfor alliansen. (se bok nr 36).

  For sine tjenester som offiser ble admiral Danielsen beæret med Forsvarets høyeste utmerkelse - Krigskorset med sverd.

  Kilder/ referanser: Bok nr 35, nr 36"

  Kilde: http://www.agderkultur.no/Per-Kjell-Kristiansen-Marinehistorie/side6.htm
  Hendelse 27 Apr 1942  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [16, 17
  "Løytnantsbrevet" til den norske regjering, referert i flere senere kilder (se oversikt nedenfor). 
  • Originalbrevet (i Riksarkivet) bekrefter at Fin var en av de 28; hans navn står faktisk øverst, noe som kan tyde på at han (kanskje?) er den som har ført brevet i pennen. Tidspunktet stemmer også; dette skjedde kort tid etter at han var tilbake ved overkommandoen i London, etter avsluttet tjeneste på "Draug".
   .
  • Bakgrunn for brevet var trolig to forhold, våren 1942;
   - forbigåelsen av general Fleischer ved utnevning av ny forsvarssjef (febr '42)
   - tilsetting av Oscar Torp - som var kjent for å ha vært sterkt kritisk til forsvaret før krigen - som forsvarsminister (mars '42)

   I boken "Sjømilitære samfunds 160-årige historie" er saken beskrevet slik:
   "28 sjøkrigsskoleutdannede løytnanter som tjenestegjorde i Storbritannia [...] ga uttrykk for kritikk av Regjeringens forhold til forsvaret. [...]
   Regjeringens reaksjon var drastisk. De ønsket å arrestere brevskriverne og å internere dem på Isle of Man for krigens varighet.
   Heldigvis grep kong Haakon inn. Han fikk roet Regjeringen. Kongen meddelte løytnantene at han synes de hadde handlet tankeløst.
   Særlig fordi en av konstitusjonelle grunner ikke kunne skifte Regjeringen som hadde fått Stortingets fullmakter på Elverum". [(!)]
   Kilder:
   - Sivertsen (red) (1996): "Sjømilitære samfunds 160-årige historie", s. 35-40 - referert etter Terje Baalsruds bok fra 1984, "Fortsatt klar til kamp".
   - Christensen, C (1986): "De som heiste flagget".
   - Brevet er også referert i sin helhet (med kommentarer) i NS-avisen "Folk og Land" (1986) som sikkert gledet seg over dette "opprøret".
  Fin Frodesen 1942 - 'Løytnantsbrevet' (jpg)
  Fin Frodesen 1942 - "Løytnantsbrevet" (jpg)
  Brev til den norske regjering (27. april 1942) fra 28 marineløytnanter stasjonert i London.
  Hendelse 15 Mai 1942  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Regjeringskonferanse [ref. "Løytnantsbrevet"] 15. mai 1942,
  sak II: "Skriv datert 27/4 1942 og 6/5 1942 fra 28 marineløytnanter"
  Kilde:
  Statsministerens kontor, Protokoll (S-1005/Aa/L0002), 1942-1943 - Referat fra regjeringskonferanser.
  http://arkivverket.no/URN:db_read/db/33878/32/

   
  • Brevet ble behandlet av regjeringen mens statsminister Nygårdsvold var i USA, men det meste foregikk trolig i kulissene. Bl.a. var kong Haakon involvert (se over).

   Regjeringen fattet følgende beslutning:
   >Forsvarsministeren sender følgende brev:
   "Jeg tillater meg å meddele at Regjeringen betrakter henvendelsen som en politisk tilkjennegivelse, som etter sin art og under de rådende forhold må beklages. Henvendelsen er dessuten ørkesløs da Regjeringen og dens medlemmer på det nåværende tidspunkt ikke har adgang til å ta opp til drøftelse de politiske spørsmål som er omtalt.
   Da regjeringen imidlertid anser det nødvendig at alle krefter - både ute og hjemme - for tiden samles om den størst mulige krigsinnsats har den ikke funnet grunn til å ta ytterligere skritt i saken.
   De løytnanter som står bak henvendelsen bes gjort kjent med foranstående."<

  Fin Frodesen 1942 - Regjeringskonferanse 15. mai 1942 - sak: 'Løytnantsbrevet'
  Fin Frodesen 1942 - Regjeringskonferanse 15. mai 1942 - sak: "Løytnantsbrevet"
  Sak II: "Skriv datert 27/4 1942 og 6/5 1942 fra 28 marineløytnanter"

  Det er bare skrivet fra 27/4 som finnes i Riksarkivet.
  Skrivet fra 6/5 har ikke vært å oppdrive.
  Hendelse 31 Jul 1942  Kingston House, London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Notat (hemmelig) fra Finn Nagell til statsraad Torp om Løytnant Frodesen:
  "Bekjent med at løytnant F. FRODESEN er utsett som securityoffiser for Forsvarets Overkommando, tillater jeg meg aa innmelde at han sto som underskriver av en kritikkskrivelse til regjeringen.
  Finn Nagell (S)".

  [Arkivreferanse N/F. J nr. 2101/42/A]
   
  • Om Finn Nagell:
   Ledet Forsvarsdepartementets etterretningskontor i London fra 1941 til 1944.
   Kilde: Wikipedia
   http://en.wikipedia.org/wiki/Finn_Nagell

  • Om Forsvarsdepartementets etterretningskontor - fra Lund-rapporten (1996):
   "Nødvendigheten av samordning av de forskjellige behov og initiativ førte til opprettelse av Forsvarsdepartementets etterretningskontor 1. januar 1941, med major Finn Nagell som leder. Mandatet var:
   -være bindeledd mellom Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Secret Service -samle politiske og militære opplysninger om forholdene i Norge
   -planlegge og lede de hemmelige operasjoner i Norge
   -assistere propagandakomiteen.
   [...]
   I mars 1942 ble Forsvarets ledelse i London sentralisert i det nye Forsvarets Overkommando. [...] Forsvarsdepartementets etterretningskontor skulle forsatt bestå som et halvt sivilt overvåkings- og sikkerhetsorgan. Som sjef for Forsvarets Overkommando II, ble beordret oberstløytnant Alfred Roscher Lund.
   [...]
   I 1944 ble også Forsvarsdepartementets etterretningskontor underlagt Forsvarets Overkommando II som etter hvert vokste til 233 ansatte, hvorav 83 var britiske kontorassistenter. Dette skjedde samtidig som Rikspolitiets etterforskningskontor under Justisdepartementet ble opprettet. Alle etterretningstjenestens sivile overvåkingsoppgaver ble overført til dette kontoret. Restene av det tidligere sikkerhetskontoret fikk nå som oppgave å drive sivil etterretning på Norge under ledelse av kaptein Vilhelm Evang."

   Kilde: (Lund-rapporten, 1996)
   Kap. 13 Granskingen av Forsvarets etteretningstjeneste (s. 857 ff.)
   https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/1995-1996/dok15/kap13.pdf

  Hendelse Aug 1942  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Deltok i radiohørespill i BBC med Leslie Howard 
  Fin Frodesen 1942 - BBC-manus med hilsen fra Leslie Howard
  Fin Frodesen 1942 - BBC-manus med hilsen fra Leslie Howard
  Fin Frodesen 1942 - BBC radiohørespill (med Leslie Howard)
  Fin Frodesen 1942 - BBC radiohørespill (med Leslie Howard)
  August 1942
  Utdannelse 1943  Liverpool (Merseyside) ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Tactical School 
  Hendelse 1946  Bergen (Hordaland) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Registrert i passprotokollen Bergen politidistrikt. 
  Yrke Fra Jul 1946 til Okt 1946  [7, 8, 18
  Sjef for fiskerioppsynet ved Island / Skipssjef på "KNM Andenes" [norsk korvett, ex. "HMS Acanthus"] 
  • Kystvakt ved Island med KNM "Andenes" høsten 1946. På en mottakelse ombord, på besøk i Reykjavík, traff han en av byens døtre...
  Fin 1946 - Skipssjef på oppsynsskipet KNM Andenes ved Island (2)
  Fin 1946 - Skipssjef på oppsynsskipet KNM Andenes ved Island (2)
  Fin 1946 - på broen på KNM 'Andenes' ved Island (1)
  Fin 1946 - på broen på KNM "Andenes" ved Island (1)
  Yrke Fra Nov 1946 til 1949  Bergen (Hordaland) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Stasjonssjef, Marinekommando Vestlandet (MKV) 
  Yrke Fra 1949 til 1952  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Stasjonert ved den norske legasjonen i UK:
  - '49-'51: Assisterende marineattaché
  - '51-'52: Fungerende marineattaché 
  Fin Frodesen - Diplomatpass som assisterende marineattache
  Fin Frodesen - Diplomatpass som assisterende marineattache
  Fin 1951 (orlogskaptein)
  Fin 1951 (orlogskaptein)
  Fungerende marineattaché, Norske legasjon, London
  Yrke Fra 1952 til 1957  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7, 19, 20
  - '52-'55: Sjef, Sjøforsvarets stabsskole
  - '55-'57: "Spesialoppdrag", Marinens overkommando, Admiralstaben
  - "Benyttet som (liaison-) forbindelsesoffiser ved en rekke flåtebesøk" 
  Fin 1953 Sjef Sjøforsvarets stabsskole (kommandørkaptein)
  Fin 1953 Sjef Sjøforsvarets stabsskole (kommandørkaptein)
  Fin 1955 - Liaisonoffiser Elisabeth II's besøk i Norge
  Fin 1955 - Liaisonoffiser Elisabeth II's besøk i Norge
  Var oppnevnt som forbindelses[liaison]offiser ved dronning Elisabeth IIs besøk i Norge
  Utdannelse 1953  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Forsvarets høgskole [Videreutdanning]  
  Hendelse Dekorasjoner:
  - Deltagermedaljen
  tildeles militært personell, både norsk og alliert, som deltok i kamp og/eller ble såret under den andre verdenskrig. Personell som tildeles Deltagermedaljen må ha vist god nasjonal holdning under okkupasjonstiden.
  - Haakon VII 70 års medalje
  en norsk krigs- og minnemedalje. Medaljen ble innstiftet av kong Haakon VII 27. oktober 1942. Den ble delt ut til militært personell som gjorde tjeneste i de norske væpnede styrkene i Storbritannia på kongens fødselsdag, 3. august 1942.
  - Royal Victorian Order 4th class [Lieutenant, LVO]
  en britisk ridderorden som ble grunnlagt av dronning Victoria av Storbritannia den 21. april 1896 som en familieorden der tildeling helt og holdent beror på monarkens ønske. Ordenen belønner fortjenester av monarken.
  - Kommandørkorset av Kungliga Svenska Svärdordern *)
  en svensk orden innstiftet av kong Fredrik I i 1748 for belønning av militær tapperhet og fortjenester for forsvaret. [...] Sverdordenen ble innstiftet samtidig med Serafimerordenen og Nordstjerneordenen, ved etableringen av et ordensvesen i Sverige i 1748. Den supplerer ved sin spesifikke militære innretting de to øvrige ordenene.
  - 1939-1945 Star
  en britisk militær kampanjemedalje tildelt for tjeneste utenlands under andre verdenskrig. Medaljen ble tildelt dem som hadde tjenestegjort i den britiske marinen, hæren eller handelsflåten i minst 180 dager i tiden mellom 1939 og 1945.
  - Atlantic Star
  en britisk militær kampanjemedalje tildelt for tjeneste i flåten eller handelsmarinen i Atlanterhavet under andre verdenskrig.
  Medaljen ble tildelt for 180 dagers tjeneste i Atlanterhavet eller britisk farvann mellom 3. september 1939 og 8. mai 1945, såfremt 1939?1945 Star allerede var tildelt.
  - Italy Star
  en britisk militær kampanjemedalje tildelt for tjeneste i Italia, Korsika og Sør-Frankrike, Dodekanesene, Egeerhavet og Hellas, samt Jugoslavia og Østerrike under andre verdenskrig. [...] Personell i marinen, som tjenestegjorde i Middelhavet i støtteoperasjoner kunne også tildeles medaljen, såfremt de først hadde kvalifisert seg til 1939?1945 Star.
  - Defence Medal
  [usikkert om dette er den norske eller britiske medaljen det er snakk om]  [7
  Fin Frodesen - Kommandør av den konglige svenske Sværdorden (1955)
  Fin Frodesen - Kommandør av den konglige svenske Sværdorden (1955)
  Kommendörkorset (KSO) av Kungliga Svenska Svärdordern
  Kommendörkorset (KSO) av Kungliga Svenska Svärdordern
  Yrke Fra 1957 til 1960  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7, 20
  Verftssjef, Sjøforsvarskommando Sørlandet (SKS), Marvika
  1960: Midlertidig sjef for Forsyningsavdelingen (detaljer mangler)  
  Fin 1959 - 17. mai på Kr.sand torv
  Fin 1959 - 17. mai på Kr.sand torv
  Verftssjef, Marvika, Kristiansand S
  Hendelse 1958 
  Klage på forbigåelse i 1952 - referert i Stortingstidende:
  https://www.nb.no/statsmaktene/nb/e371ef19480885e7cc5915ce2e92bf70?index=6#177

   
  • Kilde:
   https://www.nb.no/statsmaktene/stortingsdokumenter/

   Stortingsforhandlinger (ib. utg.). 1958 Vol. 102 Nr. 6b

   Innstilling fra protokollkomitéen angående klage fra kommandørkapteinene O.P. Araldsen og K. K. Brekke
   Til Odelstinget.

   «Når det gjelder kommandørkaptein F. Frodesen, så ble han forbigått 30. april 1952 av helsemessige årsaker. En spesialistundersøkelse rev imidlertid bort grunnlaget for forbigåelsen. Sjefen for Marinen fant etter dette at kommandørkaptein Frodesen måtte få ansiennitet fra samme dag som de offiserer som tidligere hadde forbigått ham. Han understreker at det således ikke var Frodesens tid som midlertidig kommandørkaptein [i London] som gjorde at ansienniteten ble fastsatt til en tidligere dato enn utnevnelsen.« (s. 165)  Yrke Fra 23.09 1960  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Sjef for planavdelingen ved Forsyningsstaben, Marinens overkommando 
  Yrke 1960  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Søker stillingen som Sjef for forsyningsstaben, Marinens overkommando (innstilt som nr. 5)
   
  Yrke 1960  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Søker stillingen som Sjef for Planavdelingen i Forsyningsstaben, Marinens overkommando (beordret 23. september 1960)
   
  Yrke Fra 1962 til 1974  Karljohansvern [KJV], Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7, 21
  Korpssjef, Sjømilitære korps (SMK), Karljohansvern (KJV) 
  Fin 1960-tall - tilbake på gamle tomter, nå som øverste sjef
  Fin 1960-tall - tilbake på gamle tomter, nå som øverste sjef
  Sjef for Sjømilitære korps, Karljohansvern, Horten - omvisning med gjestende "dignitaries"
  Yrke 1966-1969  [7
  Medlem i "Opprykksrådet for yrkesoffiserer" 
  Pensjonert 1 Mai 1974  [7
  "Avskjed i nåde" fra Marinen ved oppnådd aldersgrense 
  Fin 1984 - MORFAR i sitt ess
  Fin 1984 - MORFAR i sitt ess
  Hendelse 1984  Eiksmarka, Bærum (Akershus) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Intervju i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 2 april 1984 (Anfinn Klæboe) 
  Intervju med Kommandør Fin Frodesen 75 år 1984.
  Intervju med Kommandør Fin Frodesen 75 år 1984.
  Med bl.a. omtale av hendelsene 9. april 1940 og flukten over Nordsjøen høsten 1941.
  (Klikk på ikonet for å hente filen)
  Kommandoer Fin Frodesen ca 1970 i full uniform
  Kommandoer Fin Frodesen ca 1970 i full uniform
  Død 21 Mar 1996  Bærum (Akershus) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [22, 23, 24
  Begravelse Apr 1996  Vestre gravlund, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [24
  • Gravlagt på Vestre gravlund, Oslo
   - Felt 080
   - Rad 18
   - Grav 006
  • Bisatt fra Haslum krematorium, lille kapell, Bærum.
  Person ID I2  FrodesenSlekt
  Sist endret 26 Sep 2023 

  Far F2 ALFRED FREDRIK FRODESEN, g Motland,   f. 4 Nov 1869, Kragerø (Telemark) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 18 Jun 1952, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 82 år) 
  Mor E2 ANANDA HENRIETTE MOTLAND, g Frodesen,   f. 7 Nov 1874, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 20 Mar 1971, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 96 år) 
  Famile ID F4  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie 1 ex1 Freddy Lind, g Frodesen + Due,   f. 28 Okt 1913, Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 17 Jul 1988, Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 74 år) 
  Ekteskap 23 Nov 1935  Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  • Viet i Horten
   Fins forlover var Alf Løge som senere giftet seg med Freddys søster Aino (forlover for Freddy).
   Fins venn og kollega Roald Juel Thommessen giftet seg samme dag - Fin var hans forlover.
   Kilde:
   SAKO, Horten kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1925-1936, s. 87
   https://www.digitalarkivet.no/kb10311206132089

  • Lysning 28/10 og 31/10,
   SAKO, Horten kirkebøker, H/Ha/L0007: Lysningsprotokoll nr. 7, 1934-1947, s. 21
   https://www.digitalarkivet.no/kb20060904020574

  Bolig 1937  Torvgaten 32, Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Samme adresse som ved vielsen i 1935. 
  Skilsmisse 25 Okt 1946  Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [25
  • Notat i kirkeboken (Fins 2. ekteskap):
   "1. ekteskap oppløst ved dom 25/10 46.
   Skifteatt. av 11/12 46"
  Barn 
  +1. f0 Knut Lind Frodesen, g Ranft,   f. 22 Jan 1938, Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 30 Okt 2007, Järna (Södermanland) SVERIGE Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 69 år)
  Famile ID F3  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 20 Feb 2023 

  Familie 2 (ex1) Gwen (?) NN  [2, 22
  Ekteskap Nei  London, ENGLAND/UK Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Notater 
  • Det er kjent at Fin hadde et forhold til en annen kvinne mens han var i England, under krigen.
   Detaljer i hans notater kan tyde på at dette forholdet varte fra ca 1944 til 1946. En bemerkning fra far da jeg var ca 16 år, tyder også på at de bodde sammen.
   Jeg har funnet navnet GWEN i fars almanakk fra krigen, og har derfor gjettet meg til at dette (kanskje?) var kvinnens navn.
   Forøvrig er ingenting kjent om dette, bortsett fra at Fins kone, Freddy, visstnok kom over til England etter krigen, og fikk kjennskap til forholdet.
   Fin og Freddy ble skilt i 1946.
  Dokumenter
  _'Bigamiloven' (1942) - Haakon VIIs bigamilov
  _"Bigamiloven" (1942) - Haakon VIIs bigamilov
  Famile ID F317  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 21 Apr 2013 

  Familie 3 IS1 DORA MARIA HARALDSDOTTIR, g Frodesen,   f. 11 Sep 1924, Ákureyri (Eyjafjarðarsýsla) ISLAND Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 4 Jul 2003, Bærum (Akershus) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 78 år)  [1
  Ekteskap 30 Des 1946  Mariakirken, Bergen (Hordaland) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [26
  • Notat i kirkeboken:
   (brudgom)
   1. ekteskap oppløst ved dom 25/10 46.
   Skifteatt. av 11/12 46
  • Forlovere:
   Lektor Harald Nome, Minde (Bergen)
   Stud. Björg Valgeirsdottir, Reykjavik
  Dóra og Fin 1946 Brudebilde
  Dóra og Fin 1946 Brudebilde
  Dóra og Fin ble viet i den gamle Mariakirken i Bergen, 30 des 1946
  Mariakirken (Bergen) - fasade
  Mariakirken (Bergen) - fasade
  Mariakirken (Bergen) - interiør
  Mariakirken (Bergen) - interiør
  Bolig 1946-1949  Marineholmen, Bergen (Hordaland) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Fin og Doras første hjem etter at de ble gift, lå på Marineholmen ved Bergen.
  I følge beskrivelse i brev fra Fin til Doras far, Haraldur, 1948 (?), bodde de først på et par værelser i messebygningen, men fikk etter hvert tildelt en egen, nyoppført leilighet på området. 
  Bolig 1949-1952  Surrey, ENGLAND Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Fin og Dora leide hus flere steder mens Fin var stasjonert i London, men lengst bodde de (visstnok) i xxxxx 
  Dóra og Fin 1951 (London)
  Dóra og Fin 1951 (London)
  Bolig 1952-1957  Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Stasjonsveien xx, Hovseter ('52-'55)
  Karl Staffs v xx, Ulven ('55-'57) 
  Bolig 1957-1958  Lauritz Sands vei 24D, Bærum (Akershus) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Eiksmarka 
  Bolig 1958-1959  Marvika, Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Tjenestebolig, mai 1958 - sept/okt 1959 
  Bolig 1959-1962  Lauritz Sands vei 24D, Bærum (Akershus) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Eiksmarka 
  Bolig 1962-1974  Karljohansvern [KJV], Horten (Vestfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Tjenestebolig, Brakke B, søndre paviljong  
  • "på Indre Horten", som de sier oppe i byen
  Dóra og Fin 1960-tall - i det gode selskap i Horten (utsnitt)
  Dóra og Fin 1960-tall - i det gode selskap i Horten (utsnitt)
  Horten - KJV Brakke B Søndre paviljong
  Horten - KJV Brakke B Søndre paviljong
  Dóra og Fin 1960-tall - hjemme i 'Indrehaven'
  Dóra og Fin 1960-tall - hjemme i "Indrehaven"
  Bolig 1974-1996  Lauritz Sands vei 24D, Bærum (Akershus) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Eiksmarka 
  • Etter at Fin døde i 1996 bodde Dora alene i Ltz. Sands vei frem til 1999.
  Dóra og Fin 1990-tall - kveldsrituale hjemme i Ltz. Sands vei 24
  Dóra og Fin 1990-tall - kveldsrituale hjemme i Ltz. Sands vei 24
  Barn 
  +1. F0 KARI MARIE FRODESEN
   2. F0 HARALD FRODESEN
  Bilder
  Dóra og Fin 1947 - påskeferie (Ustaoset)
  Dóra og Fin 1947 - påskeferie (Ustaoset)
  Med Fin i uniform som skiantrekk (!)
  Dóra og Fin 1960-tall - i det gode selskap i Horten (2)
  Dóra og Fin 1960-tall - i det gode selskap i Horten (2)
  Dóra og Fin 1960-tall - i det gode selskap i Horten (1)
  Dóra og Fin 1960-tall - i det gode selskap i Horten (1)
  Album
  Album - Dóra og Fin
  Album - Dóra og Fin (8)
  Felles bilder av mor og far

  - Dóra Haraldsdóttir (1924-2003)

  - Fin Frodesen (1909-1996)
  Famile ID F2  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 18 Apr 2016 

 • Bilder
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 2
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 2
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 3
  Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 3
  Fin 1950-tall - en sjelden gang i sivil
  Fin 1950-tall - en sjelden gang i sivil
  Nandis Motland 1910 ca med sine 3 sønner
  Nandis Motland 1910 ca med sine 3 sønner

  Album
  Album Fin Frodesen (1909-1996)
  Album Fin Frodesen (1909-1996) (27)
  Bilder (kronologisk) av Fin med familie, slekt, venner pg kolleger.

 • Notater 

 • Kilder 
  1. [S112] [s.n.], [bok] "Niðjatal" [Slektsbok] (ca 1984) Stefáns Stefánsonar og Guðrunar Sigurðardóttur frá Heiði.

  2. [S8] Fin Frodesens notater.

  3. [S25] *EMIGRANTLISTER, (Digitalarkivet), http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=EMIAREND&personpostnr=2858&merk=2858.
   Emigranter fra Arendal 1903-1930

  4. [S20] Ellis Island Passenger Lists, http://www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?LNM=FRODESEN&PLNM=FRODESEN&first_kind=1&kind=exact&offset=0&dwpdone=1.

  5. [S137] *NETTSIDE, http://www.benthamscience.com/open/tovacj/articles/V004/13TOVACJ.pdf.
   The Open Vaccine Journal, 2011, 4, 13-17

  6. [S136] *KIRKEBOK (scan), https://www.digitalarkivet.no/kb10411103300199.
   Barbu sokneprestkontor, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1910-1929, s. 210

  7. [S16] Hans K Svensholt, kontreadmiral, generalinspektør for Sjøforsvaret, Nekrolog - Fin Frodesen (1996) [se lenket Historie], (Aftenposten (17. apr. 1996)).

  8. [S163] Rulledata Fin Frodesen pr. januar 1948.

  9. [S154] NSD Forvaltningsdatabasen, http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/10000/endringshistorie.
   Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

  10. [S155] Arkivportalen (Arkivverket), http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/arkiv/detaljer;jsessionid=8c06927f0dd9be4de3da88ef84f9.instance2;jsessionidversion=2f61726b6976706f7274616c656e2d776562:5?arkivId=no-a1450-01000001366140.

  11. [S137] *NETTSIDE, http://www.jensvik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Atraktorer-og-bilmotorer-drevet-med-generatorgass&catid=4%3Alokalhistorie&Itemid=12&showall=1.
   "Jensviks Hjemmeside" (blogg)

  12. [S137] *NETTSIDE, http://www.warsailors.com/shetlandbus/other.html.
   *Misc. unnamed boats escaping from Norway - WW II/ A boat from Arendal*

  13. [S18] [web] British Phone Books 1880-1984 (1945), http://search.ancestry.co.uk/cgi-bin/sse.dll?db=BT&rank=1&new=1&so=3&MSAV=0&msT=1&gss=ms_db&gsfn=f&gsln=frodesen&dbOnly=_F00039E0%7C_F00039E0_x&rqf=and__us_82004043%28Country%2FCounty%29_and_gsln%28Last+Name%29&_82004043=1880&uidh=000&Country=England&County=1880.
   Directory title London Surnames A - K, page 765

  14. [S8] Fin Frodesens notater, https://maps.google.no/maps?hl=no&q=102+Hayes+lane+Bromley&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47d8aa8a1fe50e7d:0xef36603d1a3defdb.
   Google Maps (lenke)

  15. [S41] Wikipedia (EN), http://en.wikipedia.org/wiki/HNoMS_Draug_(1908).

  16. [S63] Sivertsen, S.C. (red iflg. forordet), [bok] "Sjømilitære samfunds 160 årige historie: glimt fra perioden 1835-1996" (1996), (Sjømilitære samfund ved Norsk tidsskrift for sjøvesen ), http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009072901162, 82-91008-14-0(ib.).
   "28 sjøkrigsskoleutdannede løytnanter som tjenestegjorde i Storbritannia sendte 27. april 1942 et brev til Regjeringen. I brevet ga de uttrykk for kritikk av Regjeringens forhold til Forsvaret." (s. 35 ff)
   [Brevet er referert i sin helhet, men uten underskrifter]

  17. [S64] [avis] "Folk og land" [NS-avis], (Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie - SNO [NS-vennlig fremstilling]), http://www.sno.no/applications/DocumentLibraryManager/upload/FL/1986_6/1986_6_1.pdf.
   "Nygårdsvold ville internere marinens befal under krigen" (s. 1 og 6)
   Inneholder "Løytnantbrevet" i sin helhet. Trolig klippet fra boken "Sjømilitære samfunds 160 årige historie" som kom ut første gang i 1986.

  18. [S42] [web] Sjøhistorie (sjohistorie.no), http://www.sjohistorie.no/portal/skip/a/1295293032.08.

  19. [S137] *NETTSIDE, http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvaret-organisasjon-og-drift/Skole-og-opptrening/Sjoeforsvarets-Marinens-stabsskole.
   Forsvarets museer. Om Sjøforsvarets (Marinens) stabsskole

  20. [S17] Norsk Telegrambyrå, (08.04.1994) Fin Frodesen 85 år 28. april.

  21. [S137] *NETTSIDE, http://forsvaretsmuseer.no/index.php/Marinemuseet/Sjoeforsvaret-organisasjon-og-drift/Skole-og-opptrening/Sjoemilitaere-korps-SMK.
   Forsvarets museer. Om Sjømilitære korps (SMK)

  22. [S1] Kari M Frodesen, [muntlig] Egen kunnskap.

  23. [S24] Dødsfall i Norge (1947-2001) 1995-april 2001, (Digitalarkivet), http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=DODSFALL&personpostnr=2930&merk=2930.

  24. [S28] Gravminner i Norge, (DIS Norge ), http://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?id=1139&mode=pe.
   [Fin og Maria Dora Haraldsdottir Frodesen]

  25. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081107012116.jpg.
   SAB, St. Olavs Sokneprestembete, Ministerialbok nr. C 1, 1928-1954, s. 112b-113a
   Ref Fins 2. ekteskap

  26. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081107012116.jpg.
   SAB, St. Olavs Sokneprestembete, Ministerialbok nr. C 1, 1928-1954, s. 112b-113aSidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Redigert av Kari Frodesen.