Frodesen&Sånn
Slektsdatabase - Kari og Harald Frodesens slekter i Norge og på Island
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Jens Arnt Walderhaug Motland

Mann 1918 - 1948?


Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Jens Arnt Walderhaug Motland  [1
  Kallenavn Arnt Motland / Arnt Walderhaug 
  Født 26 Feb 1918  Tromøy, Arendal, Aust-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1, 2
  • Feilaktig oppført i kirkeboken (dåp) som født i 1917. Skal være 1918.
  Døpt 14 Sep 1918  Tromøy kirke, Arendal, Aust-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Kjønn Mann 
  Utdannelse Mellom 1930 og 1935  Arendal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "Skolegang i Arendal. Middelskole og Handelsskole." 
  • KILDE: Oppsummering av eget liv og virke frem til 1942 i brev datert 31. august 1942 om medlemmer i NS Yrkesgruppe for Agderpressen, til "Landslederen for NS Yrkesgruppe for pressen, kf. direktør Glasenapp"
  Hendelse Fra Sep 1933  Arendal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Medlem av Nasjonal samling (NS) fra september 1933.
  [Innmeldt som 15-åring - med foreldrenes velsignelse?] 
  • "Medlem av NS siden høsten 1933, og har hatt en rekke tillitsverv i NSUF i den gamle tiden.
   Ble i september 1940 oppnevnt som fylkespresseleder i Aust-Agder, men dette verv ble opphevet ivår da staten fikk ny presseleder for Sørlandet.
   Har for tiden ingen tillitsverv, men var en tid også presseleder for NSUF."

   KILDE: Oppsummering av eget liv og virke frem til 1942 i brev datert 31. august 1942 om medlemmer i NS Yrkesgruppe for Agderpressen, til "Landslederen for NS Yrkesgruppe for pressen, kf. direktør Glasenapp"

  • Medlem av Nasjonal samling (K.O. 1175) fra september 1933. "Kfr. Arendals lag v./ lagf[ører] Carl Hansen."
   KILDE: Innmeldingsskjema NSUO Stor-Tyskland 7/3 1944.
  Yrke 1935  Arendal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "Handelsreisende for faren" 
  • KILDE: Oppsummering av eget liv og virke frem til 1942 i brev datert 31. august 1942 om medlemmer i NS Yrkesgruppe for Agderpressen, til "Landslederen for NS Yrkesgruppe for pressen, kf. direktør Glasenapp"
  Yrke Fra 1936  Vestlandske Tidende, Arendal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  • "Begynte i "Vestlandske Tidende" januar 1936.
   Var først i ekspedisjonen for å ta med alt og begynne helt nedenfra, men arbeidet samtidig for redaksjonen i fritiden.
   Ble påsken 1938 fast knyttet til redaksjonen, og har vært det siden. Ble redaksjonssekretær ifjor høst [1941]. Besøkte sist sommer pressekurset i Oslo."

   KILDE: Oppsummering av eget liv og virke frem til 1942 i brev datert 31. august 1942 om medlemmer i NS Yrkesgruppe for Agderpressen, til "Landslederen for NS Yrkesgruppe for pressen, kf. direktør Glasenapp"
  Hendelse Fra 1939 til 1940  Kristiansand S, Vest-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Sambandsmann ved Odderøya fort,(hovedkommandoen), Kristiansand S.

  KILDE: Berge, W (1995) Fra nøytralitet til krig : Kristiansand og befestninger 1939-1940 (s. 55 ff).
  NB Digital: http://www.nb.no/nbsok/nb/003dd0ec549fa62265a9d7880894b1ff?index=56#63 
  • "6848 Motland, Jens A., Arendal" er oppført som nr. 15 på listen over 40 personell ved Sambandstroppen, Odderøya desember 1939.
   I en fotnote står det: "Kun sambandspersonell fra hovedkommandoen er med."
   KILDE: x
  Hendelse Fra 1940 til 1943 
  Aktiv som informant for tyskerne. 
  • Ref beskrivelse av Motlands rolle i avhør med Ole Wehus 12/7 1945.
   Wehus var en av tyskernes farligste angivere på Sørlandet.
   Se omtale under "Norske kollaboratører på Arkivet" [Kristiansand]:
   http://www.stiftelsen-arkivet.no/norske-kollaboratorer-pa-arkivet

  • Om SIPO (Gestapo) i Kristiansand under krigen:
   "Aussendienststelle (ADSt) Kristiansand hadde en meget selvstendig rolle og mange ansatte til lokalkontor å være.
   Ved kapitulasjonen besto staben av rundt 35 tjenestefolk: polititjenestemenn, sekretærer og tolker. Av disse var ni kvinner. Fem nordmenn var ansatt som tolker og en som skrivehjelp.

   Det kan være misvisende å snakke om gestapistene på Arkivet, fordi en da har lett for å tenke seg at virksomheten ble utført av et mindre antall tyske politioffiserer i avd. IV (Gestapo).
   I virkeligheten dreide det seg om en stor arbeidsplass med både tyske og norske ansatte, fordelt på ulike avdelinger.
   I forhold til de større Sipo-hovedkvarterene i Norge hadde Aussendienstelle Kristiansand likevel mindre grad av spesialisering.

   I løpet av krigsårene var til sammen over hundre tyske statsborgere tilknyttet virksomheten ved Sipo-hovedkvarteret i Kristiansand, hvis vi også regner med de to første årene i Østre Strandgate 5, før flyttingen til Arkivet i januar 1942.
   Nærmere 90 nordmenn gjorde tjeneste for Sipo i Kristiansand under okkupasjonen."

   KILDE: http://stiftelsen-arkivet.no/gestapistene

  (Jens Arnt Motland) Rapport fra forhør med Ole Wehus 1945
  (Jens Arnt Motland) Rapport fra forhør med Ole Wehus 1945
  Yrke Fra Des 1941 til Jun 1943  Arendal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Fylkespresseleder / leder av "NS Yrkesgruppe for Agder-Pressen".  
  • Motland tok over vervet etter Vidkunn Schreiner, som hadde vært redaktør av Vestlandske Tidende siden Leiv Frodesen ble fjernet av nazistene, sommeren 1940.
   Ved årsskiftet 41/42 ble Schreiner overført til Bergen hvor han ble innsatt av tyskerne som redaktør av Bergens Tidende.

   KILDE: Dokumentasjon fra Landssvikarkivet (korrespondanse i perioden)
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 1 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 1 av 3)
  Oversikt over dokumenter skrevet av / som omhandler J.A.Motland og hans virke i Arendal i perioden 1941-1944. Sammenstilt av Kari Frodesen.
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 2 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 2 av 3)
  Oversikt over dokumenter skrevet av / som omhandler J.A.Motland og hans virke i Arendal i perioden 1941-1944. Sammenstilt av Kari Frodesen.
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 3 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 3 av 3)
  Oversikt over dokumenter skrevet av / som omhandler J.A.Motland og hans virke i Arendal i perioden 1941-1944. Sammenstilt av Kari Frodesen.
  Bolig 1942  Næset, Arendal Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Ref telefonkatalog.
  Tlf.nr. 2585. 
  Yrke Jan 1942  Arendal, Aust-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Innsatt som redaktør av "Vestlandske Tidende" fra 2.-7. januar, i påvente av ny redaktør etter at Vidkunn Schreiner hadde flyttet til Bergens Tidende.
  Ble etterfulgt av Andreas Hanssen fra Fredrikstad, som fortsatte som redaktør til avisen gikk inn, sommeren 1943.
  [ref. Wikipedia/Vestlandske tidende: "En modig avisredaktør"]

  KILDE: "Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi. 2 : Registerbind"
  NB Digital: http://www.nb.no/nbsok/nb/ee0a76d1c1852b32d2caf04161ef842a?index=117#205
   
  • Motland satt bare en kort periode som redaktør av Vestlandske tidende; han ble etterfulgt av Andreas Hanssen etter kort tid.

   *) Terje Bodin Larsen (se kilde) hevder at Motland sluttet i VT 1941 og meldte seg som frontkjemper. DETTE ER IKKE RIKTIG!

   **) Motland befant seg i Arendal helt til sommeren 1943, da han flyttet til Tyskland [Reichenbach i/V [Sachsen].
   I 1944 finner vi ham i Berlin som redaktør av NS-avisen "Utsyn".

   KILDE *): "Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal - streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 - 1950." Av Terje Bodin Larsen (s. 8 ff.)
   http://www.vineta.no/Bokhistorie_i_Arendal_1900_1950.pdf

   KILDE **): Dokumentasjon fra Landssvikarkivet


  • "Vestlandske tidende" fikk ny bestyrer 15. juli 1941.
   Han het Lars Sande og var kun redaktør i noen få måneder da Vidkunn Schreiner sluttet i Vestlandske Tidende ved årsskiftet 1941/42 [...]
   Deretter var det [Jens] Arnt Motland med Andreas Hanssen som politisk redaktør som fikk redaktør jobben."

   KILDE: Wikipedia/Vestlandske tidende

  Utflyttet Fra Aug 1943  Berlin Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Oppført på listen over NS-medlemmer i Reichenbach i/V [Sachsen], Tyskland, datert 23/8 1943. 
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 3 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Dokumentoversikt 1941-1944 (s 3 av 3)
  Oversikt over dokumenter skrevet av / som omhandler J.A.Motland og hans virke i Arendal i perioden 1941-1944. Sammenstilt av Kari Frodesen.
  Hendelse 1944 
  Følgende kommentar fra Motland i medlemssøknaden i 1944 (NSUO) tyder på at han var medlem av NS Kamporganisasjon (se beskrivelse av NSKO nedenfor):
  "Har tross utallige anmodnnger ikke fått midl.bok, som angivelig skal ligge ferdig et eller annet sted i Norge. Kontingentmerkene klebet inn i Karmporganisasjonsboken."
   
  • Om NS Kamporganisasjon:
   NS Kamporganisasjon (NSKO) var, til tross for navnet, ingen egentlig organisasjon.
   Det ble ført et eget medlemsregister over medlemmer i Nasjonal Samling som var villige til å avlegge et troskapsløfte til Vidkun Quisling.
   Det var ingen egne ledere for NSKO, bare et separat register hos generalsekretetariatet.

   Man søkte ikke om medlemskap, men ble i stedet personlig oppfordret til å underskrive på troskapsløftet.
   Å få en slik forespørsel ble regnet som en stor hedersbevisning.
   Det var ved krigsutbruddet i 1940 omkring 675 medlemmer, og ved krigens slutt i 1945 nærmere 6000.
   Før krigsutbruddet var det i Oslo egne møter for medlemmer av NSKO, men denne praksis sluttet man med under okkupasjonen.

   KILDE: Norsk Lokalhistoriewiki
   https://lokalhistoriewiki.no/index.php/NS_Kamporganisasjon

  Hendelse 1944 
  Søknad (datert 7/3) om medlemsskap i NSUO *), krets: Stor-Tyskland, lag: Dresden.

  *) NSUO/ Nasjonal Samlings UtenriksOrganisasjon 
  Yrke 1944  Mylau (i.V.), Sachsen, Tyskland Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Journalist.
  Arb.giver: Fremdsprachenverlag, Mylau (i.V.) 
  • KILDE: Innmeldingsskjema NSUO Stor-Tyskland 7/3 1944.

  • Om Mylau:
   "Mylau has the smallest area of any town ("Stadt") in what was formerly East Germany."
   KILDE: Wikipedia
  Yrke Fra 1944 til 1945  Berlin, Tyskland Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Redaktør av avisen "Utsyn" fra nr. 12 1944 (midlertidig).
  Kilde: "Nasjonal samlings periodiske skrifter 1933-1945 : en bibliografi"
  NB Digital: http://www.nb.no/nbsok/nb/d8637edab11d1481d1c7352c692784af?index=22#39 
  • "Utsyn" var Nasjona Samlings norskspråklige(?) organ i Berlin, en fortsettelse av "Korrepondanse fra Berlin" [frem til 1943?]
  Bolig 1944  Kronprinzenstr. 7, Reichenbach im Vogtland [Sachsen], Tyskland Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  • KILDE: Innmeldingsskjema NSUO Stor-Tyskland 7/3 1944.
  Hendelse Fra 1945 til 1949 
  Det ble reist landssviksak mot J.A.Motland etter krigen (sak 373/45 Arendal).

  KILDE: Dokumentasjon fra Landssvikarkivet/ Arkivverket
   
  Vedtak Landssviksak 373/45 Arendal (Jens Arnt Motland) - fritt tilgjengelig
  Vedtak Landssviksak 373/45 Arendal (Jens Arnt Motland) - fritt tilgjengelig
  (Jens Arnt Motland) Landssviksak 373_45 Arendal - Dok 1945-49 (s 1 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Landssviksak 373_45 Arendal - Dok 1945-49 (s 1 av 3)
  Oversikt over dokumenter knyttet til landssviksak 373/45 mot J.A.Motland.
  Sammenstilt av Kari Frodesen.
  (Jens Arnt Motland) Landssviksak 373_45 Arendal - Dok 1945-49 (s 2 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Landssviksak 373_45 Arendal - Dok 1945-49 (s 2 av 3)
  Oversikt over dokumenter knyttet til landssviksak 373/45 mot J.A.Motland.
  Sammenstilt av Kari Frodesen.
  (Jens Arnt Motland) Landssviksak 373_45 Arendal - Dok 1945-49 (s 3 av 3)
  (Jens Arnt Motland) Landssviksak 373_45 Arendal - Dok 1945-49 (s 3 av 3)
  Oversikt over dokumenter knyttet til landssviksak 373/45 mot J.A.Motland.
  Sammenstilt av Kari Frodesen.
  Død 1948?  Ungarn? Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  • I Fin Frodesens notater (og i enkelte slektsbaser på nettet) er 1948 oppført som dødsår - uten angivelse av kilde.
   Dette er trolig bare en antakelse.

   I dokumentasjon fra Landssvikoppgjøret finnes følgende notat:
   "Siste gangen familien hørte fra Jens Arnt Motland var våren 1945, og da oppholdt han seg i Ungarn. Hvor han nu oppholder seg er familien helt ukjent."

   KILDE: [Påskrift på rapport til Arendal politikammer 13/7 1945 fra Kristiansand politikammer] Birger Nilsen, politikonstabel, Arendal
  Person ID I101  FrodesenSlekt
  Sist endret 22 Apr 2017 

  Far (Frantz) Joseph (Steidl) Motland, g. Walderhaug,   f. 6 Mai 1880, Arendal, Aust-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 6 Nov 1970  (Alder 90 år) 
  Mor Kathinka Arntsdatter Walderhaug, g. Motland,   f. 27 Mar 1879, Karlsø[y], Troms Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 16 Nov 1922, Tromøy, Arendal, Aust-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 43 år) 
  Gift 29 Aug 1916  Målselv, Troms Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID F37  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Notater 
  • Vedr. Jens-Arnt Motland:
   KILDE: Oppsummering av eget liv og virke frem til 1942 i brev datert 31. august 1942 om medlemmer i NS Yrkesgruppe for Agderpressen, til "Landslederen for NS Yrkesgruppe for pressen, kf. direktør Glasenapp"

   "Jens-Arnt Motland er født på Tromøy 26. februar 1918, men hadde sin skolegang i Arendal. Middelskole og Handelsskole, var deretter 1 år handelsreisende for faren, inntil han begynte i "Vestlandske Tidende" januar 1936.

   Var først i ekspedisjonen for å ta med alt og begynne helt nedenfra, men arbeidet samtidig for redaksjonen i fritiden. Ble påsken 1938 fast knyttet til redaksjonen, og har vært det siden. Ble redaksjonssekretær ifjor høst. Besøkte sist sommer pressekurset i Oslo.

   Medlem av NS siden høsten 1933, og har hatt en rekke tillitsverv i NSUF i den gamle tiden.
   Ble i september 1940 oppnevnt som fylkespresseleder i Aust-Agder, men dette verv ble opphevet ivår da staten fikk ny presseleder for Sørlandet. Har for tiden ingen tillitsverv, men var en tid også presseleder for NSUF."


 • Kilder 
  1. [S8] Fin Frodesens notater.

  2. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060728090382.jpg.
   Aust-Agder fylke, Tromøy i Tromøy, Klokkerbok nr. B 7 (1908-1925), Fødte og døpte 1918, Side 57

  3. [S7] *Telefonkatalog, http://www.disnorge.no/vf/dk/vestfold/rikstelefon_3_1942/index.html#84-85/z.
   Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold. Kilde: DIS-Norge

  4. [S60] Wikipedia (IS), http://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandske_Tidende.