(f1) Leiv Frodesen, g Hallberg

(f1) Leiv Frodesen, g Hallberg

Mann 1900 - 1985  (84 år)

Personlig informasjon    |    Media    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Leiv Frodesen  [1
  Prefiks (f1) 
  Suffiks g Hallberg 
  Fødsel 31 Aug 1900  Fredrikstad (Østfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Dåp 29 Sep 1900  Fredrikstad Metodistkirke, Fredrikstad (Østfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  • Har ikke funnet innførsel av dåpen, men iflg innførsel av konfirmasjonen i 1916, er han døpt i Metodistkirken i Fredrikstad 29/9 1900.
   Kilder fra denne kirken finnes ikke (på nett).

   Har sjekket øvrige dissentermenigheter i Østfold: Met. Halden og Sarpsborg, samt Christie menighet i Fr.stad.
   Har også sjekket kirkebøkene for Vestre- og Østre Fredrikstad, hvor dåpen skulle(?) vært registrert.


  Kjønn Mann 
  Utdannelse 1916  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Middelskoleeksamen
  http://www.nb.no/nbsok/nb/0ccfa909ab85c0d5c0eec5f7d18abf87?index=1#269
   
  Konfirmasjon 14 mai 1916  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  • Leiv er konfirmert i Arendal kirke, til forskjell fra broren, Einar, som ble konfirmert i Barbu kirke (1914).
   Skyldes dette at Leiv bor hos besteforeldrene (e.a.) mens foreldrene er i Amerika?
  Utdannelse 1919 
  Examen artium 1919
  Kilde: "Studentene fra 1919 : biografiske opplysninger m.v. samlet til 30-års jubileet 1949"
  http://www.nb.no/nbsok/nb/2dfb9b54b0a6b80f15994634f1257ff6?index=126#89 
  Utdannelse 1921  Trondheim (Sør-Trøndelag) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  NTH 
  Bolig 1921  Trondheim (Sør-Trøndelag) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Øvre vei 7 (Singsaker)

  Vis Øvre alle 7 i et større kart 
  Yrke 1930  Hønefoss (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Redaksjonssekretær
  (ref innførsel som forlover ved broren Einars vielse i Oslo)

   
  Bolig 1930  Hønefoss (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Ref vielse for broren Einar 20/12-30 hvor Leiv var forlover.

   
  Yrke 1932  Hønefoss (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Forretningsfører Ringerikes Blad 
  Hendelse 1935  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Se notat 
  Yrke Fra 1935 til 1941  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Redaktør og eier av Vestlandske tidende fra 1935 til 1941.
  Kilde1: "Studentene fra 1919 : biografiske opplysninger m.v. samlet til 30-års jubileet 1949", s. 63
  http://www.nb.no/nbsok/nb/2dfb9b54b0a6b80f15994634f1257ff6?index=126#89
  Kilde2: Wikipedia/Vestlandske tidende http://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandske_Tidende 
  • Om Vestlandske Tidende
   Vestlandske Tidende, som avisen het fra 1895, var altså grunnlagt av Hald og Krohn i 1832 som Den vestlandske Tidende, med Niels Matthias Aalholm som første redaktør.
   Den utkommer gjennom hele vår periode, med unntak av krigsårene 1943 til 1945.
   Avisen gikk i disse årene midlertidig inn som følge av et mislykket forsøk på å gjøre den om til organ for Nasjonal Samling.

   «Vestlandske» hadde hele tiden en klart borgerlig, konservativ profil.
   Den utkom som dagsavis, og ble trykket i Arendals Boktrykkeri.
   Både redaksjon og trykkeri holdt til i egen gård på hjørnet av Østregate og Hylleveien.

   Ole Abelsæd var både redaktør og trykkerieier fra 1885 til 1914, ved siden av sin lærerstilling ved byens høyere skole.
   Avisen hadde de første tiår av 1900-tallet posisjon som byens og fylkets største avis og en av landets ledende shippingaviser.
   Abelsæd etterfølges som redaktør av Ørnulf Ranheimsæter.
   Ranheimsæter rekker å inneha redaktørjobben bare i noen år før han dør i 1918, kun 33 år gammel, av spanskesyken som herjer også i Arendal.
   Etter Ranheimsæter følger den like unge cand.oecon. Rolf Gorboe fra Oslo.
   Gorboe var allerede forbundet med avis- og bokmiljøet i Arendal: hans kone Signe var datter av bokhandler O.C.D. Gjeruldsen.

   Gorboe hadde en klar konservativ profil, blant annet som formann i Arendal Riksmålsforening og i Tromøy Moderat-konservative Forening.
   Samarbeidet med den nye eieren av Arendals Boktrykkeri, Karl Wilhelm Olsen, som hadde overtatt som eneeier og disponent for avisen og trykkeriet i 1921, gikk imidlertid ikke så godt, og Gorboe forlater avisen i 1931. Han flytter da til Skien og slår seg ned som bokhandler.

   Per Taxeraas overtar redaktørjobben fra 1931 til 1933, deretter følger Sigurd Gjertsen og Sigurd Nilsson frem til 1936, da Leiv Frodesen kjøper avisen av Karl W. Olsen.
   Nå blir rollen som trykkerieier og redaktør igjen felles.

   Kilde: http://www.vineta.no/Bokhistorie_i_Arendal_1900_1950.pdf (s. 9-10)

  • Vestlandske Tidende under krigen:

   Den tyske okkupasjonen av Norge i april 1940 medførte et sterkt press fra den tyske okkupasjonsmakt og de norske nazimyndighetene mot utgivere og redaktører i dagspressen.
   Målet var å nazifisere pressen, i likhet med resten av det sivile samfunnet, og stille den til disposisjon for «den nye tid».
   Vestlandske Tidende fikk merke dette nokså umiddelbart.

   Allerede i mai 1940 ble redaktør Frodesen arrestert fordi han hadde offentliggjort kong Haakon VII?s 17. mai-tale sammen med kongens portrett i avisens utgave for 22. mai, noe som ble oppfattet som direkte oppfordring til fortsatt kamp mot tyskerne. Avisutgaven ble inndratt.
   Uvillig som han var til å underkaste seg tysk sensur, ble Leiv Frodesen deretter avsatt som redaktør, og redaksjonssekretæren Vidkunn Schreiner, som nå hadde meldt seg inn i NS, overtok redaktørjobben og ble samtidig utnevnt til NS? presseleder for Aust-Agder.
   Avisen fikk samtidig ny undertittel: Nasjonalt dagblad for Arendal og Aust-Agder, og NS-emblemet og Solkorset ble plassert over lederartikkelen.

   Som følge av nazifiseringen sank imidlertid opplagstallet katastrofalt, og det NS-styrte Kultur og Folkeopplysningsdepartementets Pressedirektorat overtok etter hvert i praksis driften av avisen.
   Schreiner forlot snart Arendal og gikk til stillingen som redaktør for Bergens Tidende, innsatt av tyskerne.

   Avisens bestyrer Lars Sande ble da utnevnt som redaktør i noen måneder ved årsskiftet 1941/42, etterfulgt av Arnt Motland.
   Motland meldte seg imidlertid snart som frontkjemper [DETTE ER IKKE RIKTIG; MOTLAND BEFANT SEG I ARENDAL HELT TIL SLUTTEN AV 1943. DA FLYTTER HAN TIL TYSKLAND FOR Å BLI REDAKTØR AV "UTSYN"], og ble etterfulgt av Andreas Hanssen fra Fredrikstad, som hadde meldt seg inn i NS allerede i 1940.

   Forsøket på å holde den nazifiserte avisen gående lyktes imidlertid ikke, og 30. juni 1943 opphørte Vestlandske Tidende å utkomme for resten av okkupasjonstiden, for så å gjenoppta virksomheten i mai 1945.
   [note 12: Avisen selv gir en utfyllende fremstilling av tiden under NS? redaksjon i utgaven 28. juni 1945.]
   Andreas Hanssen, som vi skal se senere, gikk for sin del til stillingen som politisk redaktør av Agderposten.

   Da freden kom, hadde Vestlandske Tidende store problemer med å komme i gang igjen.
   En del av trykkeriutstyret var fjernet, og Frodesen anså mulighetene for å få til lønnsom drift igjen som små.
   Han solgte derfor sine interesser i avisen til bokhandler Sverre Danielsen i P.M. Danielsen, som igjen overdro selskapet til et nystartet aksjeselskap der Jens T. Thommesen ble styreformann og med Phillip Rønneberg som redaktør.
   Avisens siste redaktør i vår periode er Ivar W. Bø, som hadde stillingen fra 1947 til 1950.
   Avisen fortsetter som kjent å utkomme til midt på 1970-tallet.

   Kilde:
   Bokhistorie_i_Arendal_1900_1950.pdf
   http://www.vineta.no/Bokhistorie_i_Arendal_1900_1950.pdf

  • Egen oppsummering i 1949 (studentjubileum):

   "Journalist, landmåler, lærer, konstabel m.m.m. og atter avismann.
   Redaktør (og eier) av "Vestlandske Tidende", Arendal fra 1935.
   Lempet ut og 'inn' av tyskerne alt i mai 1940. Senere skraphandler.
   Nå [1949] litterat og fruktdyrker i Ø. Sandsvær."

   Kilde: "Studentene fra 1919 : biografiske opplysninger m.v. samlet til 30-års jubileet 1949"
   http://www.nb.no/nbsok/nb/2dfb9b54b0a6b80f15994634f1257ff6?index=126#89

  Hendelse 1940  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Fengslet av tyskerne 30. mai - 26. juni 1940 for politisk motstand som redaktør av Vestlandske tidende.
  Kilde: Stiftelsen Arkivet/Fangeregister Agder
  http://stiftelsen-arkivet.no/fangeregister#Fanger med etternavn som begynner på F

  "Redaktør Leiv Frodesen ble arrestert fordi han hadde offentliggjort Kongens 17. mai-tale med et bilde av Kong Haakon VII i avisens utgave for 22. mai.
  Hvert eneste eksemplar av denne utgaven ble beslaglagt og inndratt, og den finnes derfor ikke i redaksjonens arkiv.
  Avisen fikk «Verbot» i fire uker (forbud uten stans) fordi de nye myndighetene hevdet at slike «usømmelige» skriverier var en direkte oppfordring til fortsatt kamp mot tyskerne.
  Frodesen fikk ved arrestasjonen beskjed om at han ved denne «forsyndelsen» var avskåret fra enhver adgang til fremtidig arbeid i norsk presse.
  Han fikk også tilbud om å reise inn til Reichskommissariat i Oslo og be om unnskyldning, et tilbud Frodesen avslo. Han ble derfor sittende i fengsel i fire uker."
  Kilde: Wikipedia-artikkel om Vestlandske tidende/ "En modig avisredaktør"
  http://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandske_Tidende 
  • "Frodesen, Leif Arendal 31.8.1900 Redaktør/Redakteur/Editor 30.5.40?26.6.40: [satt fengslet i] Kristiansand"

   Kilde: Stiftelsen Arkivet/ Fangeregister / Leirene
   http://stiftelsen-arkivet.no/fangeregister#Fanger med etternavn som begynner på F
  Yrke Fra 1945  Tubbehaugen, Hedenstad, Øvre Sandsvær (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Oversetter for Gyldendal forlag av en rekke bøker og forfatterskap (bl.a. Vilhelm Moberg). 
  Død 14 Feb 1985  Kongsberg (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Begravelse Hedenstad kirke, Kongsberg (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  • - Felt F
   - Rad 05
   - Grav 9
  Person ID I26  FrodesenSlekt
  Sist endret 1 Mai 2024 

  Far (F2) ALFRED FREDRIK FRODESEN, g Motland,   f. 4 Nov 1869, Kragerø (Telemark) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 18 Jun 1952, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 82 år) 
  Mor (M2) (F2) ANANDA HENRIETTE MOTLAND, g Frodesen,   f. 7 Nov 1874, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 20 Mar 1971, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 96 år) 
  Famile ID F4  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie (f1) Ruth Elisabeth Hallberg, g Frodesen,   f. 9 Okt 1909, Skåre (Rogaland) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 2 Jul 1997, Kongsberg (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 87 år) 
  Ekteskap 1935  Oslo, Oslo Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Bolig Fra 1935 til 1945  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Østre gate 10 (Vestlandske tidende-huset) frem til 1941/42.
  Deretter ukjent adresse i Arendal.
  Kilde: Muntlig (AGF datter) 
  Bolig Fra 1945  Tubbehaugen, Hedenstad, Øvre Sandsvær (Buskerud) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Kilde: Muntlig (AGF datter) 
  Barn 
   1. (f0) Anne Grete Hallberg Frodesen
   2. (f0) Svein Frodesen
  Famile ID F14  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 2 Jun 2022 

 • Bilder
  Leiv Frodesen 1910 ca
  Leiv Frodesen 1910 ca
  Nandis Motland 1902 m 2 sønner (Einar og Leiv)
  Nandis Motland 1902 m 2 sønner (Einar og Leiv)
  Nandis Motland 1910 ca med sine 3 sønner
  Nandis Motland 1910 ca med sine 3 sønner

 • Notater 

 • Kilder 
  1. [S8] Fin Frodesens notater.

  2. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=152&idx_id=152&uid=ny&idx_side=-14.
   Aust-Agder fylke, Arendal, Ministerialbok nr. A 11 (1915-1919), Konfirmerte 1916, side 13

  3. [S28] Gravminner i Norge, (DIS Norge ), http://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?id=1345&mode=pe.
   [Leiv og Ruth Elisabeth Frodesen]

  4. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3341&idx_id=3341&uid=ny&idx_side=-34.
   Oslo fylke, Majorstuen, Lysningsprotokoll nr. 1 (1926-1946), Lysninger 1935, side 29Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Kari Frodesen.