(M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen

(M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen

Mann 1849 - 1936  (87 år)

Personlig informasjon    |    Media    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn JENS OLSEN MOTLAND  [1, 2
  Prefiks (M3) 
  Suffiks g Christensen 
  Fødsel 11 Mai 1849  Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2, 3
  Dåp 17 Mai 1849  Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  • Liknes sogn
  Kjønn Mann 
  Hendelse 8 Okt 1849  Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Jens ble vaksinert [mot kopper? *)] 8. oktober, 17 uker gammel.
  Note ved konfirmasjon (1863) oppgir en annen dato:
  "Vaccinered 3 Septtr 1849 af Aamodt"
   
  • *) Det er sannsynlig at dette er koppevaksine:
   "Fra 1810 ble det påbudt ved lov at alle skulle vaksineres mot kopper. Uten attest på at man var vaksinert, fikk man verken konfirmere seg eller gifte seg."
   Kilde: http://www.kildenett.no/artikler/2007/1169910282.19
  Konfirmasjon 4 Okt 1863  Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Konfirmert i Liknes sogn. 
  • "Christendomskundskab og flid m.v.: Meget godt"
  Yrke 1865  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  (Jens Ols) "Krambodræng" hos Tobias Torjussen i Kristiansand 
  • Er Tobias Torjusen (1819-1904) Jens' grandonkel/onkel?

   Kan f.eks. være yngre bror (ev nevø?) av Karen Torjusdatter Nordhelle (f. 1802) som er mor til Ole Gabriel (f. 1822).
   - ref Gårdsmatrikkel 1886 for Motland (107), hvor det er oppført (to generasjoner (slekt?)) Tønnes Tobiasen og Torjus Tønnesen
   - ref fødselsregister Liknes 1789-1815 og 1815-1829

  • Lite trolig at dette er (nær) slekt.
   Tobias Torjussen er sønn av Søren Torgusen, f i KRS 1795, sønn av Torgus Sørensen f. ca 1774, også i KRS.
   Div kilder: Kirkebøker i KRS sogn

  Bolig 1865  Kristiansand (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  (Jens Olsen) Gate: Ø. 16de Qvartal, matr. 169c/169d [Rådhusgt. 62/Kronprinsensgt. 24]
  Gårdeier: T[obias] Torjussen (f. 1819), handelsborger, samme adresse 
  • Har fått bekreftet at adressen er riktig (Østre 16de Qvartal, matr. 169c/169d tilsvarer dagens hjørnehus Rådhusgata 62/ Kronprinsensgt. 24)
   - En Simon Torjusen (Hegler) er omtalt hos Leewy (se kilde) som eier av Kronprinsensgt 22+24 (matr. 169c). Dette stemmer med 1865-tellingen.
   - Tobias Torjusen (handelsborger) er oppført i 1865-tellingen som eier av nabohuset (matr. 169c/169d).
   KILDE:
   (Karl Leewy) "Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider - bind 1, s. 136)
   http://www.nb.no/nbsok/nb/c0aae7a254af1403f1ff77d59ed2e779?index=7#141
  • Finner denne opplysningen om byplanen (kvartalsinndeling) i Kristiansand, i Digitalarkivets forum:
   "Christian 4. grunnla byen i 1641 og den skulle inndeles i 54 stk kvartaler (60x120m med gatebredde ca.15m). Kvartal nr. 1 (norvestre hjørne) avgrenses mot vest av Vestre Strandgate og i nord mot Tordenskjoldsgate. Kvartal nr.2 til 6 mot øst til Elvegaten, nr.7 blir videre syd for nr.1 osv.Da ender man opp i nr.54 sydøstre hjørne. Senere ble der etablert bla.kvartal nr.55 til 60, syd for Østre Strangate."
   KILDE:
   Digitalarkivet/Forum (Arkiv) [#10112] Qvartal i Kristiansand?
   (Skrevet av Knut Fjogstad 16 August 2002 - 01:21)
   https://forum.arkivverket.no/topic/96023-10112-qvartal-i-kristiansand/

  • ... Knut Fjogstad korrigeres av Helge S Møll (Skrevet 28 April 2005 - 11:05):
   "Jeg er innom Brukarforumet med ujevne mellomrom, og kom sist over denne om 'de gamle gatebetegnelsene' i Kristiansand. Det dreier seg altså ikke om gatebetegnelser, men om nummerering av kvartalene i Kvadraturen. Knut Fjogstad (innlegg 2) henviser til en tidligere forklaring (jfr lenke i Fjogstads innlegg (2)), der han beskriver oppdelingen av Kvadraturen i 54 (=6x9)kvartaler, som begynner med nr 1 i krysset Tordenskjolds gate / Vestre Strandgate, og går mot elven, slik at Krysset Tordenskjolds gate / Elvegaten er kvartal nr 6.
   Dette er riktig med den kvartalsnummereringen som brukes i dag, og som en finner i reguleringsplaner o.l. nå. Sandviks Kristiansands historie 1945-1999 viser en slik kvartalsnummerering på et kart s.90. Her er i tillegg sonenummerering, slik Fjogstad nevner for områdene mot Østerhavna, nedenfor Østre Strandgate, men også for de andre randområdene, fra 55 - 82.
   Det er imidlertid IKKE denne kvartalsnummereringen Ft1865 bruker, men en nummerering med en oppdeling av Kvadraturen i en Østby og en Vestby, der skillet går langs Kirkegaten fra Østerhavna til Baneheia.
   Østbyen har 18 kvartaler, Vestbyen 36, og er i tellingen benevnt f.eks. V. 10 Q, som altså står for Vestbyens 10.kvartal, som er kvartalet som omsluttes av Vestre Strandgade, Sandgaden (nåværende Rådhusgaten), Markens gade og Stengaden (nåværende Tollbodgaten).
   I tillegg ble områdene 'utenfor' yttergatene i Kvadraturen, om en kan kalle dem det (altså Ø.Strandgate, V.Strandgate, Tordenskjolds gate og Elvegaten) regnet til de innenforliggende kvartalene, slik at bygninger på begge sider av disse yttergatene ble regnet til de innenforliggende kvartalene.
   Nummereringen starter ved Kirkegaten, og går for Østbyen mot elven, og for Vestbyen mot Vesterhavna, slik at kvartalet Ø.Strandgate/Festningsgaten/Kongens gate/Kirkegaten har nr Ø 1.Q, og kvartalet ved siden av (Ø.Strandgate/Markens gate/Kongens gate/Kirkegaten) har nr V 1.Q.
   Registerbindet (samlet av Marit Ljøstad Mørck) til Leewys Kristiansands bebyggelse og befolkning, har et kart som viser denne nummereringen. Denne nummereringen passer ikke inn i adressen Ellen Gro Walnum nevner. Det finnes ikke noe V. 29.quartal. Et søk etter Søvrine Sørensdatter i Ft1865 viser imidlertid at adressen er Ø.29. Quartal, det tilsvarer kvartalet mellom Festningsgaten, Fjeldgaden (=Christian IVs gate), Kongens Tvergade (=Holbergs gate) og Consumptionsgade (=Henrik Wergelands gate). Ved hjelp av gårdsnummeret i tellingen vil en kunne identifisere hvilket hus det dreier seg om, bl.a. ved hjelp av kartet som er gjengitt i registerbindet til Leewy.
   For å gjøre verden enda enklere kan jeg nevne at Sverre Steen i sin Kristiansands historie 1641-1814 (s 293) gjengir et kart over Kvadraturen som nummererer kvartalene fra 1 (sørøsthjørnet Ø.Strandgate/Elvegaten) til 53 (nordvesthjørnet V.Strandgate/Tordenskjolds gate), der nummereringen går nordover (slik at kvartalene langs Elvegaten har nr 1 - 9), og der kvartalet rundt Domkirken ikke er gitt nummer."
   KILDE:
   [#26202] Gammel gatebetegnelse i Kristiansand
   https://forum.arkivverket.no/topic/111849-26202-gammel-gatebetegnelse-i-kristiansand/
  • Hovedkilde til Kvadraturen:
   (Karl Leewy) "Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider". [Kristiansand] : Sparebanken, 1956
   I Bind 1 (s. 135) finner jeg følgende omtale av (nr. 25 - trolig Kronprinsensgt.):
   "Hjørnet av Kronprinsens gate og Rådhusgaten hadde sitt lille hus allerede i 1720-årene. Det er ikke noe særlig å fortelle om eierne der. Jeg vil nevne Niels Johnsen i 1780-90-årene. Han var "røyert", som det het den gang. Senere kaltes denne bestilling rorskarl, og nå heter den visstnok tolloppsynsmann.
   I 1890-årene bodde madame Baltser der. Hun drev hjemmebakeri."
   [Til sammenligning har Leewy lange omtaler av andre eiendommer i området ned mot elven (Otra).]
   KILDE:
   NB/Bokhylla
   http://www.nb.no/nbsok/nb/c0aae7a254af1403f1ff77d59ed2e779?index=7#139
  • I Rikstelefonkatalogen fra 1947 finnes firmaet fremdeles på samme adresse:
   Torjusen, Tobias, jernvare-, bygningsartikkelforr., Rådhusgaten 62, tlf. 3281
   - kontor, Moe personlig tlf. 3283
   KILDE:
   Rikstelefonkatalogen, del 3 * 1947, Sør-Aust-Noreg
   http://www.disnorge.no/vf/dk/vestfold/rikstelefon_3_1947/index.html#235/z
  KRS - Rådhus gaten 62 og Kronprindsens gate 24 (ca 1954 før riving)
  KRS - Rådhus gaten 62 og Kronprindsens gate 24 (ca 1954 før riving)
  "Dette skal være Rådhusgaten 62 og Kronprindsens gate 24 ca 1954.
  Disse bygningene er identiske med de i 1865, kanskje med noen modifikasjoner. Men stort sett så nok bygningene ut som disse. Husk at disse bygningene ikke ble ødelagt av brannen i 1892. Det gjorde de i neste kvartal mot Østerhavnen."
  (Jan Sigvart Andersen‎, FB)
  ???
  I 1885-tellingen er Tobias Torjussens adresse Raadhusgaden 5 (gård nr. 62, Rode 5).
  Er dette samme sted som
  Ø. 16de Qvartal gård nr.169c%169d% i 1865-tellingen???
  (ref Matrikkelkart fra 1919)
  Kilde: *FOLKETELLING 1885 DA
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053284010118
  Folketelling 1885 for 1001 Kristiansand kjøpstad

  * Se også Karl Leewys hovedverk, "Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider" (bind 1 har en generell omtale av bl.a. området ned mot elven).
  Kristiansand 1919 Matrikkelkart sentrum
  Kristiansand 1919 Matrikkelkart sentrum
  Innflyttet ca 1870  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Oppført i kirkeboken i Arendal i 1873 som innflyttet fra Kvinesdal i 1870, med attest derfra datert 24/12 1873 (ref utflyttet). 
  • I innførsel av innflytting er Jens Motland oppført som "handelsborger", noe han ble i 1872 (s.d.).
   Både denne og andre flytteinnførsler i kirkebøkene tyder på at selve flyttemeldingen var en ren formalitet som man ordnet når det passet.
   Han har altså tatt seg god tid med etableringen før han meldte fra til presten.
   .
  • Jens (Olsen) har, før han kom til Arendal, bodd i Kristiansand, hvor han var "krambodræng".
   Her finner vi ham i folketellingen for 1865, i husholdningen til handelsborger Tobias Torjussen.
   Jeg har ikke funnet spor i kirkebøkene (inn-/utflyttet) av flyttingen til Kristiansand, ei heller av tidligere utflyttinger fra Kvinesdal/Liknes.
  Navn AKA ca 1870 
  Iflg. kildene tok Jens Olsen (fra Motland gård) etternavnet Motland da han flyttet fra Kristiansand til Arendal ca 1870 - for å bli handelsborger der. 
  Bolig 1870 
  Finnes ikke folketellingen for Arendal kjøpstad. Utenfor byen - eller ikke kommet fra Kristiansand ennå (ref kirkeboken)? 
  Hendelse 1872  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Jens Motland får "Borgerbrev som handelsbestyrer" av Arendal 
  • "Borgerbrev"
   - en tillatelse fra byen til å drive handel eller håndverk.
  Jens Motland - Borgerbrev handelsborger, Arendal
  Jens Motland - Borgerbrev handelsborger, Arendal
  Transkripsjon av Borgerbrev Jens Motland (1872)
  Transkripsjon av Borgerbrev Jens Motland (1872)
  Transkripsjonen er gjort av fars venn og kollega, Kommandør T. K. Olafsen (Tryggve Reidar Kloumann Olafsen).
  Olafsen var en markant marineoffiser fra starten av 1900-tallet, bl.a. marineflyver og "Start"-pioner (ref. ltn Dons), forfatter av en lang rekke marinehistoriske bøker og sjef for Marinemuseet 1946-65).
  Det hører med til historien at "det er mange ting i Olafsens beretning som er forskjellig fra den historie Dons selv har forfattet og som er primærkilde for senere bøker og skrifter om norsk militærflyvnings barndom."
  Kilde: Borreminne 2004
  http://borreminne.hive.no/aargangene/2004/16-hundre_aar.htm
  Utflyttet 1873  Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [8
  Oppført i kirkeboken i Kvinesdal som utflyttet til Arendal 24/12 1873 - "hvor han er handelsmand".
  I kirkeboken i Arendal er 1870 oppgitt som innflyttingsår. 
  Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 7 (1870-1885), Inn- og utflyttede 1874, side 299.
  Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 7 (1870-1885), Inn- og utflyttede 1874, side 299.
  Yrke 1874  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Har startet sin forretningsvirksomhet og annonserer i det små:
  - "Arendals Klipfisk
  hos J. Motland."
  - "Et parti tørret Faarekjød
  forhandles ved J. Motland, Arendal."
  KILDE:
  Nedenæs Amtstidende 1874.08.08
  http://www.nb.no/nbsok/nb/80a579438207054464c350815c3c968e?index=1
   
  (J Motland) 1874 Annonser i Nedenæs Amtstidende
  (J Motland) 1874 Annonser i Nedenæs Amtstidende
  Hendelse 1875  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "Arendals og Omegns frikirkelige forening" ble stiftet.  
  • Vi har ingen dokumentasjon på det, men det er ikke usannsynlig at Jens Motland var blant grunnleggerne av frikirkemenigheten i Arendal.
   Det som er sikkert er at både han og Elina var aktive i menigheten - se senere hendelser: Jens (1894) og Familiehendelse (1988).
   .
  • "Det begynte i Moss og Arendal
   Frikirkens første menighet ble stiftet i Moss i 1877. Deretter fulgte menighetene i Horten (nedlagt), Arendal, Risør, Fredrikshald (Halden) og Kristiania (Oslo). [...]
   I 1870-årene ble flere frikirkelige foreninger dannet. "Arendals og Omegns frikirkelige forening", stiftet i 1875, skulle få størst betydning for den fremtidige kirke.
   Foreningen inviterte til et større møte om kirkespørsmål på Havstad ved Arendal i 1876. Det er betegnende for den enorme interessen det var for slike spørsmål,
   at det på avslutningsmøtet var 6000-7000 mennesker til stede."
   Kilde: http://www.frikirken.no/frikirken.no/historien
   .
  • Fra Arendal frikirkes historie:
   "I 1850 åra gikk store vekkelsesbølger over landet, og mange viste interesse for religiøse spørsmål. Konventikkelplakaten (som hindret fri forkynnelse av Guds ord) ble opphevet i 1842, og i 1845 ble dissenterloven vedtatt.
   Den religiøse interessen førte til en reformbevegelse innen Den norske kirke (Dnk) som ønsket endringer i menighetspraksis og en annen vektlegging i forkynnelsen. Dette førte ikke til konkrete endringer.
   I arendalsdistriktet ble det dannet ?venneforeninger? som samlet folk med luthersk bekjennelses-bakgrunn til møter med bønn, sang og samfunnsglede. Dette økte på og kuliminerte i Havstadmøtet 6.- 8. august 1876. Her ble det stilt spørsmål om sakramentforvaltningen i Dnk og forholdet mellom kirke og stat. Medbestemmelse og nådegavenes frie utfoldelse var også viktig. Den presbyterianske kirkeordning ble fremholdt som den mest samsvarende med kirkehistoriens første menigheter.
   3. juni 1877 ble "den Evangelisk Lutherske Frimenighed" stiftet med Paul Wettergreen som pastor. Det første menighetslokalet lå på toppen mellom Iuellsklev og Bendiksklev (nåværende Betania). Drøye to år senere ble kirkebygget tvers over gaten (Kjerka kulturverksted) innvidd. Her drev menigheten sitt arbeid helt frem til 2004, da ble den nye kirken på Strømsbu innviet.
   Det var ikke bare i Arendal det ble etablert en Frikirke. Samme år ble tilsvarende menigheter stiftet i Halden og Risør, og senere utover hele landet. [...]"
   Kilde: http://www.arendal-frikirke.no/
  Frikirken i Arendal (på toppen av Bendixklev)
  Frikirken i Arendal (på toppen av Bendixklev)
  Yrke 1875  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [9
  Oppført med yrke "Handelsborger i Arendal" i 1875-tellingen [ref handelsbrev fra 1872]  
  Yrke 1878  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "Yrke: Kjøbmand" iflg kirkeboken ved sønnen, Ellings, dåp. 
  EIENDOM (matrikkel) 1885  Blødeskjær 3 (?) [matr. 139b Klinkenberg], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [10
  Eier i tellingen 1885: Motland 
  Yrke 1885  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [11
  Oppført med yrke "Agent (Handelsborger) Contorbetjent" i 1885-tellingen.
  "Arbeidsgiver: Sagfører Kløcker" 
  Yrke 1888  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "Formand i Arendals Totalafholdsforening" 
  EIENDOM (matrikkel) 1894  Blødekjær ?? [matr 139e Klinkenberg], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [12, 13
  Skattetakst/brandtakst - eier:
  1894: 3.500/3.200 - eier: Kontorist JENS MOTLAND
  1902: 3.900/3.700 - eier: Fru Petrine Olsen
   
  Yrke 1894  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Omtalt som "...en af Gademissionens ledere, J. Motland fra Arendal" i Laurits Nilsens *) skrifter.
  Kilde: "Blade av Mindets Bog. Optegnelser fra en 40-årig Legmandsvirksomhed", X bind (s. 24).
  http://www.nb.no/nbsok/nb/3a78da6195c675f3ddb3d60278559b58;jsessionid=6CEEADE368BBB3AA704FB752EBF4CE7A.nbdigital3?index=1#27

  Også omtalt i boken "Frå kristenliv i Risør i 70- og 80-åri : mest etter personlege minne frå barndom og ungdom" av Prosten B. Th. Anker.
  https://www.nb.no/items/705b2d1d007ba936c3e72441c25b9d5d?searchText=motland#53

   
  Yrke 1894-1895  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Utgiver av tidsskriftet "Gademissionæren" Aarg. 3(1894)-4 (1895) 
  Hendelse 1898  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Oppretter grossistfirmaet "J. Motland"
  Fra 1899: "J. Motland & Søn" (sønnen Elling går inn i firmaet)
  Fra 1915: "J. & O. Motland" (datteren Olga blir partner)

  Firmaet er omtalt i Arendals jubileumsskrift fra 1923:
  "Forretningen J. & O. Motland, Colonial-, mel- og fedevarer - En Gros - Transithandel startedes i 1898 av firmaets seniorchef,
  som i 1915 optok sin datter, frøken Olga Motland som associé.
  Forretningen drives i egen gaard Nr. 13 Langbryggen"
   
  Langbryggen 13 - forretningslokale 'J og O Motland'
  Langbryggen 13 - forretningslokale "J og O Motland"
  Frem til 1915 het firmaet "J Motland"
  Hendelse 9. - 11 Aug 1899  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Norges Fredsforenings årsmøte:
  "Hvad kan Norges Fredsforening gjøre for at tilveiebringe bedre Forhold mellem Norge og Sverige"? indledet af Kontorchef J. Motland (Arendal)."
  KILDE:
  Nedenæs Amtstidende 1899.08.09
  http://www.nb.no/nbsok/nb/020439ee8fa1334494ea08d2b51e8572?index=2
   
  Yrke 1900  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [14
  Oppført med yrke "Kontorfuldmegtig paa Sagførerkontor" i 1900-tellingen 
  • Kildene sier ikke noe om arbeidssted, men muligens er det hos den samme "Sagfører Kløcker" som i 1885-tellingen?
  Hendelse 1904  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Handelsborger J. Motland oppnevnt som medlem av akkordstyret
  (med overretssagfører P.A. Pedersen, kommissær, og handelsborger O.G. Ottersland)
  ved akkordforhandling for handelsborger Knut Thorstensen af Arendal. 
  EIENDOM (matrikkel) Fra 1907  Bendixklev 12 [matr. 76b], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [15, 16, 17
  Skattetakst/brandtakst - eier:
  1894: 12.000/12.500 - eier: Skomagermester O.C. Olsen
  1902: 11.000/12.500 - eier: Martha Marie Hein
  1914: 11.000/12.500 - eier: J. MOTLAND
  1924: 17.000/17.550 - eier S.W. Sørensen
  1933: 17.000/17.550 - eier: C.P. Callin
   
  Hendelse 1907  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [15
  Oppført i manntallet som "grosserer" med bosted "Arendal 76b" [matrikkel] 
  Yrke 1909  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Flytter forretningen til Langbryggen 
  Yrke 1910  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [18
  Oppført med yrke "Handelsborger, grosserer" i 1910-tellingen 
  Yrke 1911  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Firmanavnet er nå: J. Motland & Søn, Arendal
  - ref annonser i Nedenæs Amtstidende - blant annet:
  "Handelsreisende.
  Da B. Albrektsen er fratraadt vor Forretning er Plads som Reisende straks ledig."
  KILDE:
  Nedenæs Amtstidende 1911.11.22
  http://www.nb.no/nbsok/nb/0f3f1d6ad592fde8e74e7acfbc425c53?index=3
   
  (J Motland og Søn) 1912 Annonse Diamant hvetemel
  (J Motland og Søn) 1912 Annonse Diamant hvetemel
  EIENDOM (matrikkel) Fra 1914  Langbryggen 13A [matr. 13], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [17, 19, 20
  Oppført som eier av forr.eiendom på Langbryggen i matrikkel 1914, 1924 og 1933.
  Skattetakst/brandtakst - eier:
  1894: 35.000/35.000 - eier: Kjøbmand Hans H. Pettersen
  1902: 40.000/35.000 - eier: Kjøbmand Hans H. Pettersen
  1914: 45.000/41.000 - eier: J. MOTLAND & Søn
  1924: 70.000/61.900 - eier: I. & O. MOTLAND [fra 1915]
  1933: 70.000/61.900 - eier: I. & O. MOTLAND
   
  • Skattetakst/brandtakst - eier:
   1894: 35.000/35.000 - eier: Kjøbmand Hans H. Pettersen
   1902: 40.000/35.000 - eier: Kjøbmand Hans H. Pettersen
   1914: 45.000/41.000 - eier: J. MOTLAND & Søn
   1924: 70.000/61.900 - eier: I. & O. MOTLAND [fra 1915]
   1933: 70.000/61.900 - eier: I. & O. MOTLAND

  Hendelse Mellom 1914 og 1916  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [21
  - Lagrettemand
  - Styret for Kredssykekassen
   
  • Side 16-17:
   "Lagrette- og domsmænd:
   For aarene 1914, 15 og 16 er valgt:
   [...]
   28. Motland, Jens, grosserer"
  • Side 37:
   "Kredssykekassen
   Styret bestaar av:
   A. Valgt av bystyret 2/12 1913:
   [...]
   B. Av de indskudspligtige:
   [...]
   Varamænd:
   1. Grosserer J. Motland (valgt 4/12 1913)"
  Hendelse Mellom 1914 og 1916  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [21
  Kommunestyre-representant for Det liberal-konservative parti.
   
  • S.ide 5/6:
   "Ved valget 4. december 1913 blev for 1914-16 efternævnte valgt:
   [...]
   Av det liberal-konservative partis liste:
   Varamænd:
   [...]
   6. Grosserer J. Motland"
  Yrke 1915  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Tar opp datteren, Olga, som partner i forretningen.
  Nytt firmanavn: "J. & O. Motland".
  KILDE:
  "Aust Agder fylke : Arendal (ved 200 aars jubilæet 1923)" (s. 42) [i serien "Fra Norske Næringsveie i Tekst og Billeder".
  http://www.nb.no/nbsok/nb/843a8f8d7d1d49468ac9986d8f7ac453?index=21#53
   
  • Omtale i Arendals jubileumsskrift fra 1923:
   "Forretningen J. & O. Motland, Colonial-, mel- og fedevarer - En Gros - Transithandel startedes i 1898 av firmaets seniorchef,
   som i 1915 optok sin datter, frøken Olga Motland som associé.
   Forretningen drives i egen gaard Nr. 13 Langbryggen"
   KILDE:
   "Aust Agder fylke : Arendal (ved 200 aars jubilæet 1923)" (s. 42) [i serien "Fra Norske Næringsveie i Tekst og Billeder".
   http://www.nb.no/nbsok/nb/843a8f8d7d1d49468ac9986d8f7ac453?index=21#53
  Hendelse 1921  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Grosserer J. Motland (med overretssagfører P.A. Pedersen, kommissær, og Victor Terkelsen)
  oppnevnt som medlem av akkordstyret ved akkordforhandling for handlende T.A. Johansen, Arendal. 
  EIENDOM (matrikkel) 1924  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Avlyst (innløst?) obligasjon g.nr. 5, br.nr. 139, Tromøy kr 4.000 til Småbruk- og Boligbanken. 
  • Ref innførsel i Pantebok
   "Nærværende obligation kvitteres herved som ubenyttet til avlæsning."

   SAK, Nedenes sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0030: Pantebok nr. 26, 1924-1926, s2
   https://www.digitalarkivet.no/tl20080506350003

  • Gjelder dette eiendom i Josef Motlands konkursbo (1921)?

  Yrke 1927  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [22
  Oppført som "Grosserer i kolonial"
  i kirkebokinnførsel ved Elinas død i 1927 
  EIENDOM (matrikkel) 1933  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [20
  Finnes ikke som eier av boligeiendom i matrikkelen for 1933.
  [ref. forr.eiendom, Langbryggen matr 13]
   
  Død 12 Sep 1936  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [23
  Begravelse Barbu kirke, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [23
  • Familiegravsted Frodesen/Motland/Walderhaug (feltD/rad2/grav1-3)
   - Felt D
   - Rad 2
   - Grav 2
  Person ID I23  FrodesenSlekt
  Sist endret 25 Apr 2024 

  Far (M4) OLE GABRIEL ANDERSSØN MOTLAND, g Førland,   f. 07 Jan 1822, Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 1858, Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 35 år) 
  Mor (M4) ANNA JENSDATTER FØRLAND, g Motland,   f. 01 Mai 1814, Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 1880, Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 65 år) 
  Ekteskap 26 Mai 1845  Kvinesdal (Vest-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID F11  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland,   f. 28 Des 1851, Bergen (Hordaland) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 10 Jan 1927, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 75 år) 
  Ekteskap 06 Feb 1874  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1, 24
  Bolig 1875  Bendixklev 9 [matr. 56], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [9
  Eier av gården er ikke oppgitt i tellingen [eier i 1894: Skredder Nils Andersen].
  Alfred og Nandis finnes på denne adressen i 1907.
   
  Familiehendelse 1875  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [25
  Jens og Elina begge innmeldt i Metodistmenigheten.
  [se Hendelse 1875 under Jens Motland] 
  • Innmeldt i Metodistmenigheten
   Fra Statskirken
   Anm.: "Uttrådt"
  Jens og Elina - Innmelding i Metodistmenigheten 1875
  Jens og Elina - Innmelding i Metodistmenigheten 1875
  Bolig 1885  Blødeskjær 3 (?) [matr. 139b Klinkenberg], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [11, 12, 26
  "Gårdens eier: Motland" 
  • Skatte-/branntakst (1894):
   1.600/2.200

  • I 1894 har matr. 139b ny eier: Martin B. Johannessen
   Jens Motland står nå som eier av matr. 139e.
  • I følge Adressebok for Arendal (1964) er matr 139b Klinkenberg nåværende Blødeskjær nr 3.

   ???Usikkert hvilken adresse som tilsvarer matr 139e....
  Familiehendelse 1888  Risør (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "[Sogneprest] Lunde tok imot Motland og frua frå Arendal, som kom til Risør og tala på gatene, "gate-misjon" kalla dei det. Lunde tala saman med dei."
   
  • "På eit prestemøte i Arendal vart han [Lunde] påteken av dei andre prestane for han godkjende k v i n n e-p r e i k a r a r; men han forsvara seg varmt. *)
   Elles sa han til meg: jeg har talt på gatene i utlandet, men i Risør var det verre: der sat dei i husi kring torget med vindaugo på glytt og gøymde seg bak gardinene ! det var pinlegt !"

   *) "Lunde var i det heile i beste meining fri-lynt. [...] De kan tru det var festlegt å høyre han forsvara seg på prestemøtet i Arendal, endå dei andre prestane var morske nok.
   Frå prestemøtet gjekk han til Gottfred Høyer og frua, dotter av lodsolderman Salvesen i Risør. Dei var frikyrkjefolk, men vener av Motland og frue. Og Lunde gledde seg ved å pusta ut i heimen deira."
   .
  • Kilde: "Frå kristenliv i Risør [18-]70- og 80-åri : mest etter personlege minne frå barndom og ungdom" (s. 52-53)
   http://www.nb.no/nbsok/nb/5f83541e65f40c38c6e694f5be97a8e9?index=20#53
  Bolig 1894  Blødekjær ?? [matr 139e Klinkenberg], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [27
  Eier: "Kontorist Jens Motland" 
  Bolig 1900  Blødekjær ?? [matr 139e Klinkenberg], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [13, 14
  Jens Motland er ikke lenger oppført som eier (1902). Ny eier: Fru Petrine Olsen 
  • 1900-tellingen oppgir bare Klinkenberg (gård).
   Se også 1885-tellingen, hvor Jens står som eier av matr. 139b.
  Bolig 1902  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Ikke oppført som eier av noen eiendom
  (ref 1894/139e og 1907/76b).

  ??? Hvor bor de mellom 1900 og 1907?
   
  Bolig Fra 1907  Bendixklev 12 [matr. 76b], Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [15, 17, 18, 28
  1907 (manntall), 1910 (telling) og 1914 (matrikkel):
  "Gaardens eier: Jens Motland" 
  • Leilighet: Forhus, 2den & kvist, eget hus.
  • Fra 1924 (eller før) er det ny eier av eiendommen i Bendiksklev.
   Bor familien til leie, eller har de flyttet til forretningseiendommen på Langbryggen?
  Bolig Fra 1924  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Ikke lenger eier av matr 76b.

  ??? Har de flyttet til Langbryggen 13?

   
  Familiehendelse 1924  Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  "Guldbryllup [6. februar 1924]
  - Grosserer Motland og frue i Arendal kan imorgen feire sit guldbryllup. Begge er i fuld vigør.
  Foruten at lede den betydelige forretning er Motland medlem av styret i byens konservative forening og riksmaalsforening,
  og fruen gjør et betydelig arbeide i redningsselskapets tjeneste." 
  Notater 
  • Kilder gjennomgått for å finne fødsler/dåp av barn:
   - Aust-Agder fylke, Arendal, Ministerialbok nr. A 8 (1878-1899), Fødte og døpte (t.o.m. 1899)
   Siste dåpsinnførsel er Olga (1883)


  • Motlands var aktive i avholdsbevegelsen i Arendal,
   Jens i avholdsforeningen (formann i 1888), Elina i kvinneforeningen.
   De nevnes flere steder i:
   "Festskrift i anledning Arendals totalavholdsforenings 50-aars jubilæum"
   Forfatter: Aarrestad, Sven
   Publisert: Arendal : Foreningen, 1921

   Kilde: http://www.nb.no/nbsok/nb/eb1b7bbb6e815bbff42fbaa2ffaf521c?index=1#0


  Barn 
   1. (M2) (F2) ANANDA HENRIETTE MOTLAND, g Frodesen,   f. 7 Nov 1874, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 20 Mar 1971, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 96 år)
   2. *Elling Johan(1),   f. 1875   d. 1876 (Alder 1 år)
  +3. (m2) Elling Johan Motland, g Halvorsen,   f. 30 Des 1876, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. *Olava Gunhilde,   f. 1877   d. 1878 (Alder 1 år)
   5. *Ole Gabriel,   f. 1879   d. 1879 (Alder 0 år)
  +6. (m2) (w2) Frantz Joseph Steidl Motland, g Walderhaug,   f. 6 Mai 1880, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 6 Nov 1970 (Alder 90 år)
  +7. (m2) Agnes Motland, g Walderhaug,   f. 16 Feb 1882, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 3 Okt 1974, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 92 år)
   8. (m2) Olga Sofie Motland,   f. 13 Jul 1883, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 4 Okt 1930, Arendal (Aust-Agder) Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 47 år)
  Bilder
  Elina Christensen 1902 med tre av sine fem barn samt barnebarn
  Elina Christensen 1902 med tre av sine fem barn samt barnebarn
  Famile ID F10  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 11 Apr 2017 

 • Bilder
  Jens Motland 1919
  Jens Motland 1919
  Fins "Bestefar Motland"

  Album
  Album - Fins morsslekt (Motland)
  Album - Fins morsslekt (Motland) (3)
  Bilder av Anandas (Nandis') foreldre

  - Jens Motland (1849-1936)

  - Elina Christensen (1851-1927)

  m.m.

 • Notater 

 • Kilder 
  1. [S8] Fin Frodesens notater.

  2. [S53] Årli, Ånen, 1964, [bok] "Kvinesdal: ei bygdebok" - første del (gards- og ættesoga), ([s.n.]), "Nils-slekta på Motland", s. 484-485.

  3. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=919&idx_id=919&uid=ny&idx_side=-44.
   Vest-Agder fylke, Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 5 (1844-1857), Fødte og døpte 1849, side 42.

  4. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=919&idx_id=919&uid=ny&idx_side=-261.
   Vest-Agder fylke, Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 5 (1844-1857), Vaksinerte 1849, side 296.

  5. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=920&idx_id=920&uid=ny&idx_side=-135.
   Vest-Agder fylke, Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 6 (1857-1869), Konfirmerte 1863, side 132.

  6. [S142] *FOLKETELLING 1865 (DA), (Digitalarkivet), http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038173003060.
   1865-telling for 1001 Christiansand

  7. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=775&idx_id=775&uid=ny&idx_side=-431.
   Aust-Agder fylke, Arendal, Ministerialbok nr. A 7 (1868-1878), Inn- og utflyttede 1874, side 484.

  8. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6208&idx_id=6208&uid=ny&idx_side=-301 .
   Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 7 (1870-1885), Inn- og utflyttede 1874, side 299.

  9. [S157] *FOLKETELLING 1875 (rhd), http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0903&kenr=011&bnr=0138&lnr=00.

  10. [S153] *FOLKETELLING 1885 DA, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01053281002664.
   Folketelling 1885 for 0903 Arendal kjøpstad - Blødeskjær

  11. [S153] *FOLKETELLING 1885 DA, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053281002665.
   Folketelling 1885 for 0903 Arendal kjøpstad

  12. [S217] "Arendals bys matrikul 1894" (skatte- og branntakster) [trykt] .

  13. [S218] "Arendals bys matrikul 1902" (skatte- og branntakster) [trykt] .

  14. [S144] *FOLKETELLING 1900 (DA), (Digitalarkivet), http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f00990&gardpostnr=432&personpostnr=3386&merk=3386#ovre.
   1900-telling for 0990 Barbu

  15. [S214] [trykt] "Mandtal over Stemmeberettigede Kommunevalget for Arendal 1907".

  16. [S134] *FOLKETELLING 1910 (DA), (Digitalarkivet).

  17. [S219] "Arendals bys matrikul 1914" (skatte- og branntakster) [trykt] .

  18. [S134] *FOLKETELLING 1910 (DA), (Digitalarkivet), http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036543001302/.
   Folketelling 1910 for 0903 Arendal kjøpstad

  19. [S35] "Arendals bys matrikul 1924" (skatte- og branntakster) [trykt].

  20. [S216] "Arendals bys matrikul 1933" (skatte- og branntakster) [trykt].

  21. [S221] Kommunal kalender for Arendal (1914).

  22. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3392&idx_id=3392&uid=ny&idx_side=-282.
   Aust-Agder fylke, Arendal, Klokkerbok nr. B 7 (1916-1927), Døde og begravede 1927, side 300.

  23. [S28] Gravminner i Norge, (DIS Norge ).

  24. [S136] *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9406&idx_id=9406&uid=ny&idx_side=-301.
   Aust-Agder fylke, Arendal, Klokkerbok nr. B 5 (1874-1888), Ekteviede 1874, side 309.

  25. [S176] *DISSENTERPROTOKOLL, http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4749&idx_id=4749&uid=ny&idx_side=-14.
   Aust-Agder fylke, Arendal Metodistkirke i Dissentersamfunn, Dissenterprotokoll nr. 1 (1867-1879), Innmeldte dissentere 1875, side 16.

  26. [S215] Adressebok for Arendal (ajour pr 1/10 1964), s. 11.

  27. [S217] "Arendals bys matrikul 1894" (skatte- og branntakster) [trykt] , s. 10.

  28. [S215] Adressebok for Arendal (ajour pr 1/10 1964), s. 7.Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Kari Frodesen.