Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT p.ID, p.personID, lastname, lnprefix, firstname, p.living, p.private, p.branch, nickname, prefix, suffix, nameorder, title, birthplace, birthdate, deathplace, deathdate, altbirthdate, altbirthplace, burialdate, burialplace, p.gedcom, treename FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_trees on p.gedcom = tng_trees.gedcom WHERE TRIM(CONCAT_WS(' ',p.firstname,p.nickname)) LIKE "%LFHEIUR SHEILA%" ORDER BY p.lastname, p.firstname, IF(p.birthdatetr, p.birthdatetr, p.altbirthdatetr) LIMIT 50

Illegal mix of collations (latin1_danish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'