Historier


Tre:  

Treff 1 til 7 av 7     » Se galleri

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1
Opphav Hans Frodesen (ca 1685-ca 1719)
Opphav Hans Frodesen (ca 1685-ca 1719)
Hypoteser for opphav til Frodesen-slekten på Kongsberg
 
2
_'Litt om etternavn - i Norge og på Island'
_"Litt om etternavn - i Norge og på Island"
Om historisk navnelovgivning og bruk av patronymer
 
3
_'Navnet Asjer i Kvinesdal'
_"Navnet Asjer i Kvinesdal"
Bibelsk mannsnavn - brukt som kvinnenavn!
 
4
_'Oppbyggingen av en ny Marine i Storbritannia' [1939-45]
_"Oppbyggingen av en ny Marine i Storbritannia" [1939-45]
"Admiral Danielsen fulgte utviklingen i Sjøforsvaret bl.a. gjennom sjøtjeneste under de krevende nøytralitetsoppgavene som ble lagt på Marinen i første verdenskrig og som avdelingssjef i admiralstaben ved krigsutbruddet i 1939 og det tyske angrepet 9. april 1940. I London var han nøkkelpersonen i oppbyggingen av en ny norsk marine som kom til å utgjøre et viktig element i de alliertes sjøstridskrefter.

Mannskapsstyrken vokste fra omkring 500 i juni 1940 til omlag 7400 ved krigens slutt. Antall orlogsskip ble i samme tidsrom øket fra 13 til 52 effektive kampfartøyer. Mannskapstapene i krigsårene var omlag 1000.

Forsvarsminister J. Chr. Hauge aksepterte ikke admiral Danielsens kritikk av Hauges nedprioritering av Marinen, da Norge gikk med i NATO. Konflikten dem imellom endte med at admiral Danielsen ble frabeordret sin stilling. I ettertid er det dokumentert at Danielsens hadde rett. For å skjule dette, holdt Hauge tilbake for Stortinget opplysninger av meget stor betydning for Marinens status og oppgaver innenfor alliansen. (se bok nr 36).

For sine tjenester som offiser ble admiral Danielsen beæret med Forsvarets høyeste utmerkelse - Krigskorset med sverd.

Kilder/ referanser: Bok nr 35, nr 36"

Kilde: http://www.agderkultur.no/Per-Kjell-Kristiansen-Marinehistorie/side6.htm
 
5
_'Praktvilla på pynten'
_"Praktvilla på pynten"
Historien om Brinch-familiens (ref. Inger Brinch Frodesen) byggeprosjekter i Arendal og omegn.
Eier av original/Kilde: [Retriever] Agderposten / Stein Gauslaa
Dato: 18 Aug 2009
 
6
_Horten gård med to hovedhus.
_Horten gård med to hovedhus.
"HORTEN - første gang kjent i 1552, da som Hortan, senere Hartten (1593) og fra 1604 Horten.
Navnet kommer fra det gammelgermanske hort som betyr ly eller tilflukssted, havna.
Vi kjenner ordet fra andre norske plasser, Hortensvær på Helgeland og Hortensvik ved Egersund."

Kilde: Borreminne
http://borreminne.hive.no/aargangene/1992/02-horten.htm
Eier av original/Kilde: Hortensboka (tegner Øistein Jørgensen
 
7
_NEKROLOG Fin Frodesen (1909-1996)
_NEKROLOG Fin Frodesen (1909-1996)
Aftenposten Morgen 17.04.1996
Forfatter: HANS K. SVENSHOLT, kontreadmiral, generalinspektør for Sjøforsvaret


"Kommandør Fin Frodesen er død nær 85 år gammel. Med hans bortgang er en av Marinens krigsveteraner med bred erfaring fra tjeneste i krig og fred gått bort.

Han begynte som kadett på Sjøkrigsskolen i 1929, og ble beskikket til sekondløytnant [fenrik] 1. oktober 1932.

Under den annen verdenskrig gjennomførte han en rekke kurs bl.a. ved Tactical School i Liverpool. I 1940 gjennomførte han Sjøforsvarets stabsskole og senere Forsvarets høgskole.

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 tjenestegjorde Frodesen som nestkommanderende på ubåten "B.5", og ble tatt til fange samme dag.

Han forlot Kristiansand S i motorsnekke 22. september 1941 og ankom Aberdeen tre dager senere.
Etter dette tjenestegjorde Frodesen i hovedsak ved Sjøforsvarets overkommando i London til krigsslutt, mai 1945, med unntak av to perioder med sjøtjeneste som sjef på jageren "Draug" og som skipsoffiser på den britiske jageren H.M.S. "Teazer".

Etter frigjøringen ble han beordret som sjef for sjøtransportavdelingen, Marinekommandoen i London.

Ved hjemkomst til Norge ble han beordret som sjef på korvetten "Andenes" fra 1. juli 1946 og som stasjonssjef ved Sjøforsvarskommando Vestlandet fra november samme år.

Frodesen fikk en ny utenlandsperiode i tiden 1949 til 1952 som assisterende marineattaché i London og det siste året som fungerende marineattaché.

Etter utenlandsperioden ble han sjef for Sjøforsvarets stabsskole.

I perioden 1955 til 1957 ble han beordret til spesialoppdrag ved Marinens overkommando, admiralstaben.

Fra 1958 og frem til 1960 var Frodesen verftssjef ved Marinekommando Sørlandet. Det siste året i nevnte periode var han også midlertidig sjef for forsyningsavdelingen.

I 1960 ble han etter søknad beordret som sjef for planavdelingen i forsyningsstaben ved Marinens overkommando.

I 1962 ble Fin Frodesen utnevnt til kommandør og beordret som sjef ved Sjømilitære korps i Horten. Denne stillingen hadde han helt frem til han gikk av med pensjon 1. mai 1974.

På bakgrunn av hans faglige dyktighet og tjenesteerfaring ble han benyttet som forbindelsesoffiser ved en rekke flåtebesøk. I tillegg var han medlem i Opprykksrådet for yrkesoffiserer i perioden 1966 til 1969.

For sin krigsinnsats ble han dekorert med
- Deltagermedaljen,
- Haakon VII 70 års medalje,
- Britisk Royal Victorian Order 4.th class,
- Kommandørkorset av den Kungliga Svenska Svärdorden,
- 1939-1945 Star,
- Atlantic Star,
- Italy Star og
- Defence Medal.

Kommandør Fin Frodesen var en meget lojal, pliktoppfyllende og initiativrik offiser. Vi minnes ham med ærbødighet og takknemlighet."

[teksten er kopiert i sin helhet fra Aftenpostens nekrolog]
Eier av original/Kilde: Aftenposten/Retriever
 


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Kari Frodesen.