Frodesen&Sånn
Slektsdatabase - Kari og Harald Frodesens slekter i Norge og på Island
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Alle media


Tre:  

Treff 351 til 363 av 363     » Kun miniatyrbilder

    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
351
_Gravlunden Trinity Lutheran Cemetary (Oceana County, Michigan)
_Gravlunden Trinity Lutheran Cemetary (Oceana County, Michigan)
Her finnes familiegrav Frodesen (Martin og hans familie) 
 
352
_Gravsted Familien Frodesen, Oceana MIchigan
_Gravsted Familien Frodesen, Oceana MIchigan
På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary ligger følgende personer begravet:
- Søren Frodesens sønn, Lars Martinius "Martin" Sørensen Frodesen (1831-1912)
- hans kone, Carrie ("Mother") f. Pettersen (1842-1880)
- deres to (ugifte) sønner, Johan Charles "Charlie" (1869-1926) og Ludwick Martin (1870-1918)
Døtrene, Marie "Mary" (1873-1919) og Mathilda Henriette "Tillie" (1874-1937), ligger ikke her; de er trolig begravet sammen med sine ektemenn.
 
 
353
_Gravsten Carrie 'Mother' Frodesen (f. Pettersen, Martins kone) (1842-1880)
_Gravsten Carrie "Mother" Frodesen (f. Pettersen, Martins kone) (1842-1880)
På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary 
 
354
_Gravsten Charlie (Johan C) Frodesen (1869-1926)
_Gravsten Charlie (Johan C) Frodesen (1869-1926)
På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary 
 
355
_Gravsten Lars Martinius (Martin) 'Father' Frodesen (1831-1912)
_Gravsten Lars Martinius (Martin) "Father" Frodesen (1831-1912)
På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary 
 
356
_Gravsten Ludwick Frodesen  (1870-1918)
_Gravsten Ludwick Frodesen (1870-1918)
På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary 
 
357
_Horten gård med to hovedhus.
_Horten gård med to hovedhus.
"HORTEN - første gang kjent i 1552, da som Hortan, senere Hartten (1593) og fra 1604 Horten.
Navnet kommer fra det gammelgermanske hort som betyr ly eller tilflukssted, havna.
Vi kjenner ordet fra andre norske plasser, Hortensvær på Helgeland og Hortensvik ved Egersund."

Kilde: Borreminne
http://borreminne.hive.no/aargangene/1992/02-horten.htm
 
 
358
_Islandsk langspill (trolig laget av Stefan Stefansson i Heidi)
_Islandsk langspill (trolig laget av Stefan Stefansson i Heidi)
 
 
359
_Kart - ARENDAL Matrikkelkart (total) pr 1920.jpg
_Kart - ARENDAL Matrikkelkart (total) pr 1920.jpg
 
 
360
_Kart - ISLAND Husavik-området.jpg
_Kart - ISLAND Husavik-området.jpg
 
 
361
_NEKROLOG Fin Frodesen (1909-1996)
_NEKROLOG Fin Frodesen (1909-1996)
Aftenposten Morgen 17.04.1996
Forfatter: HANS K. SVENSHOLT, kontreadmiral, generalinspektør for Sjøforsvaret


"Kommandør Fin Frodesen er død nær 85 år gammel. Med hans bortgang er en av Marinens krigsveteraner med bred erfaring fra
tjeneste i krig og fred gått bort.

Han begynte som kadett på Sjøkrigsskolen i 1929, og ble beskikket til sekondløytnant 1. oktober 1932. Under den annen verdenskrig
gjennomførte han en rekke kurs bl.a. ved Tactical School i Liverpool. I 1940 gjennomførte han Sjøforsvarets stabsskole og senere
Forsvarets høgskole.

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 tjenestegjorde Frodesen som nestkommanderende på ubåten "B.5", og ble tatt til fange samme dag.

Han forlot Kristiansand S i motorsnekke 22. september 1941 og ankom Aberdeen tre dager senere. Etter dette tjenestegjorde Frodesen
i hovedsak ved Sjøforsvarets overkommando i London til krigsslutt, mai 1945, med unntak av to perioder med sjøtjeneste som sjef på
jageren "Draug" og som skipsoffiser på den britiske jageren H.M.S. "Teazer".

Etter frigjøringen ble han beordret som sjef for sjøtransportavdelingen, Marinekommandoen i London. Ved hjemkomst til Norge ble
han beordret som sjef på korvetten "Andenes" fra 1. juli 1946 og som stasjonssjef ved Sjøforsvarskommando Vestlandet fra november
samme år.

Frodesen fikk en ny utenlandsperiode i tiden 1949 til 1952 som assisterende marineattaché i London og det siste året som fungerende
marineattaché. Etter utenlandsperioden ble han sjef for Sjøforsvaretsstabsskole.

I perioden 1955 til 1957 ble han beordret til spesialoppdrag ved Marinens overkommando, admiralstaben. Fra 1958 og frem til 1960
var Frodesen verftssjef ved Marinekommando Sørlandet. Det siste året i nevnte periode var han også midlertidig sjef for forsyningsavdelingen.

I 1960 ble han etter søknad beordret som sjef for planavdelingen i forsyningsstaben ved Marinens overkommando. I 1962 ble Fin Frodesen
utnevnt til kommandør og beordret som sjef ved Sjømilitære korps i Horten. Denne stillingen hadde han helt frem til han gikk av med pensjon
1. mai 1974.

På bakgrunn av hans faglige dyktighet og tjenesteerfaring ble han benyttet som forbindelsesoffiser ved en rekke flåtebesøk. I tillegg var han
medlem i Opprykksrådet for yrkesoffiserer i perioden 1966 til 1969.

For sin krigsinnsats ble han dekorert med Deltagermedaljen, Haakon VII 70 års medalje, Britisk Royal Victorian Order 4.th class,
kommandørkorset av den Kungliga Svenska Svärdorden, 1939-1945 Star, Atlantic Star, Italy Star og Defence Medal.

Kommandør Fin Frodesen var en meget lojal, pliktoppfyllende og initiativrik offiser. Vi minnes ham med ærbødighet og takknemlighet."

[teksten er kopiert i sin helhet fra Aftenpostens nekrolog] 
 
362
_Nekrolog GUÐRÚN Sigurðardóttir (1903)
_Nekrolog GUÐRÚN Sigurðardóttir (1903)
 
 
363
_U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942
_U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942
Record for Nils Kristian Jager Walderhaug 
 

    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8