Frodesen&Sånn
Slektsdatabase - Kari og Harald Frodesens slekter i Norge og på Island
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Alle media


Tre:  

Treff 101 til 150 av 363     » Kun miniatyrbilder

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
101
Fangeprotokoll Christiania tukthus (Hans Frodesen 1846)
Fangeprotokoll Christiania tukthus (Hans Frodesen 1846)

KILDE: NSF (medlemssider)
Fangeprotokoll Christiania Tugthuus 1839-1850
http://www.genealogi.no/straff/fangeprotokoll-christiania-tukthus-1839-1850/test/assets/basic-html/page-249.html
 
 
102
Fangeprotokoll Christiania tukthus 1839-1850 (Hans Frodesen 1841)
Fangeprotokoll Christiania tukthus 1839-1850 (Hans Frodesen 1841)

KILDE: Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) - medlemssider
http://www.genealogi.no/straff/fangeprotokoll-christiania-tukthus-1839-1850/test/assets/basic-html/page-117.html#
 
 
103
Farmor Nandis Frodesen (1961)
Farmor Nandis Frodesen (1961)
I Jan og Torilds bryllup 
 
104
Fin 1910 (ca)
Fin 1910 (ca)
Dette er det tidligste bildet vi har av Fin.
Legg merke til knappestøvlene... 
 
105
Fin 1915 (ca) med familiens (?) hund
Fin 1915 (ca) med familiens (?) hund
 
 
106
Fin 1920-tall til sjøs (sivil fartstid)
Fin 1920-tall til sjøs (sivil fartstid)
Bildet er trolig tatt ombord på "Sigdal" i løpet av 1928.
Fin andre rekke, til høyre, med sneip... 
 
107
Fin 1929 - kadett SKSK
Fin 1929 - kadett SKSK
Trolig tatt i forbindelse med opptak til Sjøkrigsskolens nederste avdeling, 1. oktober 1929.
En strunk ung mann. Uniformen var skreddersydd; legg merke til dolken på venstre side - standardutstyr! 
 
108
Fin 1930-tall - fartstid 1 (fenrik)
Fin 1930-tall - fartstid 1 (fenrik)
Fartstid i forbindelse med utdannelsen.
Trolig tatt ombord i "Olav Tryggvason", som ble brukt av SKSK som treningssskip på 30-tallet (for bl.a. kronprins Olav) 
 
109
Fin 1930-tall - fartstid 2
Fin 1930-tall - fartstid 2
Overoppsyn med menige mannskaper på Olav Tryggvason? 
 
110
Fin 1930-tall - fartstid 3
Fin 1930-tall - fartstid 3
Til rors 
 
111
Fin 1930-tall - happy days 2
Fin 1930-tall - happy days 2
 
 
112
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 1
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 1
 
 
113
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 2
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 2
Her er Fin blitt fenrik - ved opptak til SKSKs øverste avdeling, hvor de fire beste fra nederste avdeling slapp inn.
Gradssystemet ble for øvrig lagt om i 1930, men far brukte alltid den gamle betegnelsen "sekondløytnant" 
 
114
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 3
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 3
 
 
115
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 4
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 4
 
 
116
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 5
Fin 1930-tall - hjemme på Tyholmen 5
Trolig tatt i haven hjemme på Tyholmen i Arendal sommeren 1932 eller 1933.
Fin er blitt sekondløytnant (fenrik) ved opptak til SKSK Ø.avd. 
 
117
Fin 1930-tall - til sjøs (løytnant)
Fin 1930-tall - til sjøs (løytnant)
 
 
118
Fin 1930-tall - ubåttjeneste
Fin 1930-tall - ubåttjeneste
 
 
119
Fin 1940 ca (tatt under krigen?)
Fin 1940 ca (tatt under krigen?)
 
 
120
Fin 1940-tall - til sjøs (løytnant)
Fin 1940-tall - til sjøs (løytnant)
Et ubevoktet øyeblikk på akterdekket ("Draug"?)
Trolig tatt mellom 1940 og 1942. 
 
121
Fin 1941 - Naval ID card utstedt ved ankomst til London
Fin 1941 - Naval ID card utstedt ved ankomst til London
 
 
122
Fin 1944 - tokt i Middelhavet
Fin 1944 - tokt i Middelhavet
Landlov fra HMS "Teazer" 
 
123
Fin 1946 - med KNM 'Andenes' ved Island (1)
Fin 1946 - med KNM "Andenes" ved Island (1)
 
 
124
Fin 1946 - med KNM Andenes ved Island (2)
Fin 1946 - med KNM Andenes ved Island (2)
 
 
125
Fin 1950-tall - en sjelden gang i sivil
Fin 1950-tall - en sjelden gang i sivil
 
 
126
Fin 1951 (orlogskaptein)
Fin 1951 (orlogskaptein)
Fungerende marineattaché, Norske legasjon, London 
 
127
Fin 1953 (kommandørkaptein)
Fin 1953 (kommandørkaptein)
Skolesjef Sjøforsvarets stabsskole 
 
128
Fin 1954 - Liaisonoffiser E2
Fin 1954 - Liaisonoffiser E2
Var oppnevnt som forbindelses[liaison]offiser ved Elisabeth II's besøk i Norge 
 
129
Fin 1959 - 17. mai på Kr.sand torv
Fin 1959 - 17. mai på Kr.sand torv
Verftssjef, Marvika, Kristiansand S 
 
130
Fin 1960-tall - tilbake på gamle tomter, nå som øverste sjef
Fin 1960-tall - tilbake på gamle tomter, nå som øverste sjef
Sjef for Sjømilitære korps, Karljohansvern, Horten - omvisning med gjestende "dignitaries" 
 
131
Fin 1984 - MORFAR i sitt ess
Fin 1984 - MORFAR i sitt ess
 
 
132
FIN Frodesen - Barndom og skolegang 1909-1935
FIN Frodesen - Barndom og skolegang 1909-1935
 
 
133
Fin Frodesen - Diplomatpass som assisterende marineattache
Fin Frodesen - Diplomatpass som assisterende marineattache
 
 
134
Fin Frodesen - Dåpsattest 1909
Fin Frodesen - Dåpsattest 1909
 
 
135
Fin Frodesen - Kommandør av den konglige svenske Sværdorden (1955)
Fin Frodesen - Kommandør av den konglige svenske Sværdorden (1955)
 
 
136
FIN Frodesen - Kronologi 1930-1975
FIN Frodesen - Kronologi 1930-1975
 
 
137
Fin Frodesen - Pass for utenlandsfart 1928
Fin Frodesen - Pass for utenlandsfart 1928
 
 
138
Fin Frodesen - Rulledata pr 9. januar 1948
Fin Frodesen - Rulledata pr 9. januar 1948
 
 
139
Fin Frodesen - Sjøfartsbok (1) - utenriks fartstid 1928-29
Fin Frodesen - Sjøfartsbok (1) - utenriks fartstid 1928-29
 
 
140
Fin Frodesen - Sjøfartsbok (2) - orlogstjeneste 1929-32
Fin Frodesen - Sjøfartsbok (2) - orlogstjeneste 1929-32
 
 
141
Fin Frodesen - Vaksinasjonsattest 1917
Fin Frodesen - Vaksinasjonsattest 1917
Attesten fra legen, dr. John L. Lund (norsk?) spesifiserer ikke hvilken type vaksine dette gjelder, men i denne perioden hadde New Jersey et alvorlig utbrudd av polio (start i 1916), så det er sannsynlig at det er en poliovaksine.
 
 
142
Fin Frodesen 1942 - 'Løytnantsbrevet' (pdf)
Fin Frodesen 1942 - "Løytnantsbrevet" (pdf)
Brev til den norske regjering (27. april 1942) fra 28 marineløytnanter stasjonert i London 
 
143
Fin Frodesen 1942 - BBC radiohørespill (med Leslie Howard)
Fin Frodesen 1942 - BBC radiohørespill (med Leslie Howard)
August 1942  
 
144
Fin Frodesen 1942 - BBC-manus med hilsen fra Leslie Howard
Fin Frodesen 1942 - BBC-manus med hilsen fra Leslie Howard
 
 
145
Fin Frodesen 1942 - Regjeringskonferanse 15. mai 1942 - sak: 'Løytnantsbrevet'
Fin Frodesen 1942 - Regjeringskonferanse 15. mai 1942 - sak: "Løytnantsbrevet"
Sak II: "Skriv datert 27/4 1942 og 6/5 1942 fra 28 marineløytnanter"

Det er bare skrivet fra 27/4 som finnes i Riksarkivet. Skrivet fra 6/5 har ikke vært å oppdrive. 
 
146
Finnebråten 2014 (Flesberg kommune)
Finnebråten 2014 (Flesberg kommune)
 
 
147
Franciska Kiil f. Walderhaug (portrett 1930)
Franciska Kiil f. Walderhaug (portrett 1930)
Kilde: Digitalt museum 
 
148
Fredrikstad - St Croixgate 9 Indre gård
Fredrikstad - St Croixgate 9 Indre gård
 
 
149
Fredrikstad - St Croixgate 9 og 11
Fredrikstad - St Croixgate 9 og 11
 
 
150
Fredrikstad - St Croixgate 9 og 11
Fredrikstad - St Croixgate 9 og 11
 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»